Hyppää sisältöön

Milloin yleisötilaisuuteen laaditaan pelastussuunnitelma?

Pelastuslaki edellyttää, että tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistujien suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. Asetus pelastustoimesta tarkentaa, että yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa

  • arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä,
  • käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita tai erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja,
  • tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai
  • tilaisuuden luonne aiheuttaa erityistä vaaraa.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi tapahtuman kokonaisvaltaista turvallisuussuunnitelmaa, jossa käsitellään myös muita turvallisuusasioita, kuten järjestyksenvalvontaa ja liikennejärjestelyjä.

Sisältö

Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään turvallisuusjärjestelyt tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi.

Pelastussuunnitelmasta tulee selvitä, miten järjestäjä toteuttaa pelastuslakiin määritetyt omatoimisen varautumisen velvoitteet, jossa rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan

  1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä,
  2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa,
  3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin he omatoimisesti kykenevät sekä
  4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä helpotettava pelastustoimintaa mahdollisuuksien mukaan.

Toimitus pelastuslaitokselle

Suunnitelma toimitetaan pelastuslaitokselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Mallipohjan ja yhteystiedot pelastussuunnitelman toimitusta varten saat oman alueesi pelastuslaitokselta.

Lue lisää:

Pelastuslaki 379/2011 16 §
Asetus pelastustoimesta 407/2011 3 §
Pelastuslaki 14 § määritetyt omatoimisen varautumisen velvoitteet