Hyppää sisältöön

Uutiset ja tiedotteet

Valtakunnallinen ohje vapaaehtoisten hyödyntämisestä pelastustoimen tehtävillä ja osana siviilivalmiutta on valmistunut
Pelastuslaitoksille on luotu valtakunnallinen ohje vapaaehtoisten voimavarojen hyödyntämiseksi pelastustoimessa. Ohjeen tavoitteena on edistää ja yhdenmukaista vapaaehtoisten hyödyntämistä pelastustoiminnassa. Lisäksi pyritään kehittämään vapaaehtoisten huomioimista pelastustoimen varautumisessa suuronnettomuuksiin, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.
Tiedote Pelastustoimi, 20.5.2022 10:10
Pelastustoimea kehitetään entistä vaikuttavammaksi valtakunnallisesti
Vuosina 2020-2021 toteutetussa Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeessa tuotettiin mittava määrä pelastustoimen kehittämiseen tähtääviä selvityksiä. Hankkeen 11 raporttia julkaistiin 9.2.2022. Keväästä 2022 alkaen hanketuotokset otetaan osaksi pelastustoimen kehittämistä valtakunnallisesti.
Uutinen Pelastustoimi, 19.5.2022 10:45
Suomalaisen siviilivalmiuden nykytilaa ja kehittämistarpeita selvittämään on valittu tutkimusryhmä
Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen -hankkeen tavoitteena on luoda kokonaiskuva suomalaisen siviilivalmiuden nykytilasta ja hahmottaa sen kehitystarpeita sekä mahdollisuuksia monimutkaisessa, kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Tiedote Pelastustoimi, 18.5.2022 12:12
Pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä jatketaan kansallisen työryhmän ohjauksessa
Sisäministeriö asetti uuden pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän ajalle 2.5.2022-20.4.2026. Työryhmän keskeisenä tehtävänä on seurata ja edistää Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelman toteutumista.
Uutinen Pelastustoimi, 10.5.2022 9:06

Kampanjat

Päivä paloasemalla Paloturvallisuusviikko 27.11.2021 - 03.12.2021
Palovaroitinpäivä 1.12. Paloturvallisuusviikko 27.11.2021 - 03.12.2021
Joulupata keräys Pelastuarmeija 15.12.2021 - 24.12.2021