Uutiset ja tiedotteet

Ikäihmisten kaltoinkohtelu jää usein tunnistamatta – hajanaista viranomaisyhteistyötä on tiivistettävä
Suomen palvelujärjestelmässä ei systemaattisesti tunnisteta ja puututa ikääntyneiden kokemaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun, ilmenee tuoreen Vanhuspalvelujen tila -seurannan kuntakyselyn tuloksista.
Tiedote Pelastustoimi, 21.1.2021 6:00
Vuodenvaihteen muutoksia sisäministeriön hallinnonalalla
Vuoden 2021 alussa tulee voimaan poliisia, maahanmuuttoa ja rajavalvontaa koskevia laki- ja asetusmuutoksia, joista tärkeimmät on koottu tähän tiedotteeseen.
Tiedote Pelastustoimi, 18.12.2020 15:26
Sisäministeriö asetti työryhmän yhdenmukaistamaan ohjeistusta miehittämättömien ilma-alusten käytöstä viranomaistoiminnassa
Sisäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan pelastustoimen, poliisin ja Rajavartiolaitoksen välistä yhteistyötä miehittämättömien ilma-alusten käytössä. Työryhmän tavoitteena on yhdenmukaistaa toimialakohtaisia miehittämättömien ilma-alusten ohjeistuksia sekä tiivistää viranomaisten välistä yhteistyötä.
Uutinen Pelastustoimi, 18.12.2020 13:00
Laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun käyttöönotto varmistetaan turvallisuuskriittisissä kohteissa
Pelastuslakia päivitetään viranomaisverkon käytettävyyttä koskevien säännösten osalta. Lakiesityksen tavoitteena on turvata viranomaisten väliseen viestintään tarkoitetun laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun käytettävyys turvallisuuskriittisissä kohteissa. Valtioneuvosto antoi 17.12. eduskunnalle hallituksen esitysluonnoksen pelastuslain muuttamisesta.
Tiedote Pelastustoimi, 17.12.2020 14:09

Kampanjat

Päivä paloasemalla Paloturvallisuusviikko 21.11.2020 - 06.12.2020
Palovaroitinpäivä 1.12. Paloturvallisuusviikko 21.11.2020 - 02.12.2020
Joulupata keräys Pelastuarmeija 13.12.2020 - 24.12.2020