Hyppää sisältöön

Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestintämme tavoitteena on vahvistaa yksilöiden ja organisaatioiden valmiuksia huolehtia turvallisuudesta omatoimisesti. Haluamme, että helsinkiläisillä on hyvät perustiedot turvallisuudesta ja vahva turvallisuuden tunne.

Turvallisuuskasvatus

Pelastuslaitoksen turvallisuuskasvatuksen keskeisiä kohderyhmiä ovat esikoululaiset sekä neljäs- ja kahdeksasluokkalaiset. Lisäksi toteutamme luvattomaan tulenkäsittelyyn puuttuvaa toimintamallia kaikenikäisten lasten ja nuorten kanssa.

Palomies auttaa lapsia sovittamaan palomiehen kypärää. Toteutamme esikouluikäisten turvallisuuskasvatusta tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Kehitämme yhdessä menetelmiä ja materiaaleja, joiden avulla turvallisuuskasvatusta toteutetaan osana varhaiskasvatuksen arkea. Esikoululaisia tapaamme leikkipuistovierailuilla, joita turvallisuuskouluttajamme toteuttavat yhdessä Pelastuskoulun ja sopimuspalokuntien kanssa.

 

Peruskoulun neljäsluokkalaisia kutsumme asemavierailulle tutustumaan pelastusaseman toimintaan ja saamaan turvallisuusopetusta. Vierailun vaihtoehtona on myös etäoppitunti. Oppitunteja pitävät toimintamalliin perehdytetyt palomiehemme.

Tee asemavierailun varaus

Peruskoulun kahdeksasluokkalaisia koulutamme valtakunnallisen NouHätä! -konseptin mukaisesti. Lisätietoja osoitteesta nouhata@hel.fi ja kampanjasivustolta. Kampanjasivustolla on myös runsaasti opetusmateriaaleja koulujen käyttöön.

Tulipysäkki

Lasten ja nuorten luvattomaan tulenkäsittelyyn voimme puuttua Tulipysäkki-toimintamallin avulla. Toiminta on pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten yhteistyötä. Toimintamalliin kuuluu sekä ennaltaehkäisevää koulutusta että interventioita luvattomasta tulenkäsittelystä tavattujen lasten ja heidän perheidensä kanssa.

Tulipysäkki-koulutusta sekä muita lapsi- ja nuorisoryhmille suunnattuja koulutuksia voi pyytää koulutuspyyntölomakkeella.

Turvallisuuskoulutus

Henkilö sammuttaa käsisammuttimella allaspaloa. Kouluttaja seuraa taustalla koulutusauton vierellä.

 

Tarjoamme kaikille avoimia, maksuttomia turvallisuuskoulutuksia. Koulutuksiin voivat osallistua kaikki turvallisuusasioista kiinnostuneet. Tiedustelut etaika.pelastuslaitos@hel.fi. 

Katso koulutusaikataulut

Koulutuspyyntölomakkeella voi tiedustella yli 10 hengen työyhteisöille ja vastaaville ryhmille räätälöityä koulutusta. Turvallisuuskoulutuksen lisäksi voi esittää pyynnön esimerkiksi turvallisuuskävelyn järjestämisestä tai poistumisharjoituksen tarkkailusta. Koulutuspyyntö kannattaa esittää mahdollisimman hyvissä ajoin, koska koulutuksemme ovat erittäin kysyttyjä. Järjestämme koulutusta vain Helsingissä toimiville työyhteisöille ja ryhmille.

Tee koulutuspyyntö

Lisäksi Helsingin pelastusliitto ry sekä helsinkiläiset sopimuspalokunnat tarjoavat turvallisuus- ja varautumiskoulutusta esimerkiksi taloyhtiöille ja asukasyhdistyksille.

Museot

Kannattaa tulla tutustumaan myös Helsingin pelastuslaitoksen ylläpitämien Palomuseon ja Väestönsuojelumuseon toimintaan. Molempiin museoihin on mahdollista varata ryhmävierailu. Voit tutustua palomuseoon myös alla olevan videon avulla:

 


Piirroskuva, jossa palomies esittelee lapselle ja aikuiselle käsisammutinta

Materiaaleja turvallisuusviestintään

Erilaisille kohderyhmille tarkoitettujen opetus- ja viestintämateriaalien avulla voit perehtyä turvallisuuteen itsenäisesti tai käyttää niitä tukena turvallisuuskasvatuksessa ja -koulutuksessa.

Tutustu!