Hyppää sisältöön

Pelastustoiminta

Pelastustoimintaa ovat kiireellisesti suoritettavat toimet, jotka onnettomuuden sattuessa tai uhatessa toteutetaan ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi sekä vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten lieventämiseksi. Vastaamme pelastustoimen järjestämisestä koko Pirkanmaan alueella.

Ensihoito

Ensihoito vastaa sairastuneen tai loukkaantuneen tilanarviosta ja hoidon aloittamisesta hoitolaitoksen ulkopuolella sekä tarvittaessa potilaan kuljettamisesta jatkohoitoon. Pirkanmaan hyvinvointialueella toimii yhteensä 37 ensihoidon yksikköä, joista 27 operoi ympärivuorokautisesti. Lisäksi kaksi lääkärihelikopteria, Pirkkalan ja Seinäjoen tukikohdissa, päivystää 24h valmiudessa.

Tilanne- ja johtokeskus

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskus toimii ympärivuorokautisesti ja vastaa turvallisuuden ja pelastustoiminnan tilannekuvan ylläpitämisestä Pirkanmaalla sekä toiminnan johtamisesta ja suunnittelusta.

Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn yksikkömme ohjaa ja neuvoo kuntalaisia pelastustoimen alaan liittyvissä kysymyksissä ja koordinoi sekä toteuttaa osaltaan pelastustoimelle kuuluvia valvontatehtäviä.

Valvonta

Pirkanmaan pelastuslaitoksen valvontatoiminta perustuu pelastuslaitoksittain laadittavaan valvontasuunnitelmaan. Valvonnan ensisijainen tarkoitus on ohjata, neuvoa ja opastaa palo- ja henkilöturvallisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä sekä valvoa erilaisten säännösten noudattamista.

Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestinnän tavoitteena on onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen, oikeiden toimintatapojen opettaminen sekä hyvän turvallisuuskulttuurin edistäminen. Toteutamme turvallisuusviestintää monin eri tavoin esimerkiksi erilaisten koulutusten ja kampanjoiden, yleisötapahtumien ja sosiaalisen median avulla.

Turvallisuuskoulutus

Turvallisuuskoulutuksen tavoitteena on ohjata ihmisiä onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseen sekä lisätä valmiuksia toimia onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Pelastuslaitoksen kehittämisyksikkö vastaa turvallisuuskoulutuksen ohjauksesta ja koordinoinnista.

Vapaaehtoistoiminta

Pirkanmaalla toimii 47 sopimuspalokuntaa, jotka erillisten sopimusten mukaisesti osallistuvat pelastustoimen hälytyksiin alueillaan. Osa sopimuspalokunnista toimii myös alueensa ensivasteena. Hälytystehtävien lisäksi monella VPK:lla on kuitenkin myös paljon muuta toimintaa.

Varautuminen ja valmiussuunnittelu

Pirkanmaan pelastuslaitoksen Valmiussuunnittelun yksikkö ylläpitää ja kehittää pelastuslaitoksen varautumista sekä turvallisuussuunnittelua. Lisäksi yksikkö yhteensovittaa eri toimijoiden väestönsuojelun suunnittelua pelastuslaitoksen toimialueella ja tukee alueen kuntien valmiussuunnittelua.

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Pelastuslaitos laatii ulkoisen pelastussuunnitelman yhdessä toiminnanharjoittajien kanssa erityistä vaaraa aiheuttavista kohteista, jotka on määritelty pelastuslaissa. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on ohjata toimintaa mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa.