Hyppää sisältöön

Laadimme ulkoisen pelastussuunnitelman yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa erityistä vaaraa aiheuttavista kohteista, jotka on määritelty pelastuslaissa. Joskus tuotantolaitos tai muu kohde, kuten vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä käsittelevä laitos tai vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevä ratapiha saattaa aiheuttaa riskin alueen asukkaille tai ympäristölle.

Ulkoisessa pelastussuunnitelmassa ennakoidaan ja varmistetaan turvallisuustoimet myös poikkeustilanteessa. Suunnitelmassa huomioidaan vaarallisten aineiden aiheuttamat suuronnettomuusriskit ja niiden mahdolliset laaja-alaiset vaikutukset väestöön ja ympäristöön. Suunnitelma päivitetään aina tarvittaessa ja vähintään kolmen vuoden välein.

Jos erityisen vaaran kohde aiheuttaa todellisen vaaratilanteen, me pelastuslaitoksella vastaamme väestön varoittamisesta ja toimintaohjeiden tiedottamisesta.

Toiminnanharjoittaja vastaa kohteeseen tehtävän turvallisuustiedotteen laadinnasta ja jakelusta lähialueen asukkaille ja toimijoille vähintään 5 vuoden välein.

Ulkoisen pelastussuunnitelman kohteiden julkiset turvallisuustiedotteet

Oy Woikoski Ab

Lisätietoja
Palomestari Mika Siitonen, puh. 040 129 5121