Hyppää sisältöön
asemamestari tarkastaa välineitä

Lapin pelastuslaitos perii valvonnasta, toistuvista erheellisistä hälytyksistä sekä koulutuksista palveluhinnaston mukaisia maksuja. Maksut määräytyvät Lapin hyvinvointialueen aluehallituksessa päätetyn maksutaksan mukaan.

Lapin pelastuslaitoksen valvontatoiminnan tuntihinta on 65 euroa ja se peritään jokaiselta alkavalta tunnilta, jos valvontakäynnille varattu aika ylittyy. Kaikki hinnat ovat alv. 0%.

Lapin pelastuslaitoksen hinnasto

Erheellisistä hälytyksistä perittävät maksut

Erheellinen paloilmoitinhälytys Perusmaksu
Hätäkeskukseen liitetyn automaattisen paloilmoitinjärjestelmän toistuvasta erheellisestä toiminnasta aiheutunut tehtävä. 990

Pelastuslain mukaiset valvontamaksut

Valvontasuunnitelman kohteet Perusmaksu Muuta huomioitavaa
Määräaikainen palotarkastus 130 Maksu laskutetaan myös asiakirjojen avulla tehtävästä tarkastuksesta
Jälkipalotarkastus 130  
Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 130  
Yleisötilaisuuden palotarkastus 130 Sisältää mahdolliset kemikaalilainsäädännön mukaiset tarkastukset sekä päätökset
Jälkivalvonta ilman pelastusviranomaisen paikalla käyntiä Maksuton  

Valvontasuunnitelman mukaisissa kohteissa perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin. Ylittävältä ajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta.

Asuinrakennukset Perusmaksu Muuta huomioitavaa
Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 65 Ohjaus- ja neuvontakäynti on maksuton.
Jälkipalotarkastus 65  
Kohteiden palotarkastus, joiden paloturvallisuuden itsearviointilomaketta ei ole palautettu ja pelastusviranomainen käy kohteessa. 65  
Jälkivalvonta ilman pelastusviranomaisen paikalla käyntiä. Maksuton  
Palotarkastus toisen viranomaisen ilmoituksen perusteella ja määräaikainen palotarkastus. Maksuton  

Asuinrakennuksien perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta.

Rakennuslupakohteet, jotka valvotaan rakennusvalvonnan pyynnöstä Perusmaksu
Pientaloja ja asuinyhtiöiden rakennusluvassa edellytetty käyttöönottovalvonta eli erityinen palotarkastus. 65
Rakennuslupakohteiden perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta.
Muut kohteet Perusmaksu Muuta huomioitavaa
Tarkastus rakennushankkeen aikana ja lausunto rakennusvalvontaviranomaiselle. 130  
Rakennusluvassa edellytetty käyttöönoton valvonta ennen toiminnan aloitusta tai käyttötarkoituksen muuttuessa. 130 Yleensä yksi maksu rakennuslupaa kohden. Poikkeuksena kohteet, joissa suoritetaan useita käyttöönottotarkastuksia, jolloin jokainen käyttöönottotarkastus on maksullinen.
Jälkipalotarkastus 130  
Jälkivalvonta ilman pelastusviranomaisen paikalla käyntiä Maksuton  

Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin. Ylittävältä ajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta.

Kemikaalilainsäädännön mukaiset valvontamaksut

Päätökset Perusmaksu
Kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös. 232
Nestekaasun vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista pullokaapeissa saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös. 116
Tilapäisestä kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös. 116
Pelastusviranomaisen päätös ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä. 58
Pyrotekniikan käytöstä tehty päätös 58
Tuliesityksestä tehty päätös. 58
Päätös ilotulitteiden käytöstä muuna kuin asetuksessa (31.12. klo 18.00 - 1.1. klo 02.00) sallittuna aikana. Maksuton
Tarkastukset Perusmaksu
Kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen tarkastus. 130
Tilapäisestä kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen tarkastus. 130
Pelastusviranomaisen suorittama räjähteiden tilapäisen varastoinnin käyttöönottotarkastus turvallisuus- ja kemikaaliviraston pyynnöstä. 130

Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin. Ylittävältä ajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta.

Tarkastukset Perusmaksu
Öljylämmityslaitteiston käyttöönotto- tai muutostarkastus 10 m3
tai sitä suuremmat säiliöt.
65
Kaupan yhteydessä tapahtuvan ilotulitteiden varastoinnin tarkastus. 65
Pyrotekniikan käyttöön liittyvä tarkastus. 65
Tuliesitykseen liittyvä tarkastus. 65

Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta. Jos pyrotekniikan tai tuliesityksen tarkastus tehdään yleisötapahtuman tarkastuksen yhteydessä, perusmaksua ei peritä.

Tarkastukset Perusmaksu 
Öljylämmityslaitteiston käyttöönotto-tai muutostarkastus, alle 10 m3 säiliöt. 62

 

Toimitilojen, ajoneuvojen, henkilöstön ja kaluston vuokraus

Lakisääteisten tehtävien lisäksi pelastuslaitos voi hoitaa myös ei-kiireellisiä tehtäviä, jotka eivät vaaranna hälytysvalmiutta. Tyypillisiä tehtäviä ovat esimerkiksi erilaiset vika- tai häiriötilanteet, joista toiminnanharjoittaja on itse vastuussa, mutta hänellä ei ole tarvittavaa osaamista ja kalustoa. Tällaisista tehtävistä voidaan periä maksu. Saat tarvittaessa hinnaston pelastuslaitokselta.