Hyppää sisältöön

Säilytys ja varastointi

Useissa myymälöissä ja kauppakeskuksissa harjoitetaan vaarallisten kemikaalien säilytystä ja varastointia. Näitä ovat esimerkiksi

 • rautakaupat
 • maalikaupat
 • autotarvike- ja varaosaliikkeet
 • tavaratalot sekä supermarketit.

Edellä mainitun kaltaisissa kohteissa säilytetään ja varastoidaan mm. seuraavia vaarallisia kemikaaleja:

 • tuulilasinpesunesteet
 • maalit, liuottimet, lakat
 • pienkonebensiini
 • sytytysnesteet
 • nestekaasu (muun muassa grillauskaasut, retkikeittimien polttoaineet)
 • aerosolit.

Palavien nesteiden ja aerosolien säilytykseen ja varastointiin liittyy tulipalon nopean kehittymisen ja leviämisen vaara. Tästä syystä vaarallisten kemikaalien määrille myymälöissä ja kauppakeskuksissa asetetaan rajoituksia sekä edellytetään tiettyjä suojaustoimenpiteitä säilytyksessä ja varastoinnissa.
   
Ohjeita ja suosituksia sekä määrärajoitukset ja suojausvaatimukset on esitetty Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) oppaassa.
Huomioitavaa:

 • Palavien nesteiden, aerosolien ja syttyvien kaasujen määrän ylittäessä ilmoitusrajan, tulee toiminnanharjoittajan tehdä kemikaali-ilmoitus pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen tekee ilmoituksen perusteella päätöksen ja tarkastuksen. Tee ilmoitus vähintään kuukautta (1 kk) ennen toiminnan aloittamista.
 • Ilmoitus löytyy ja niiden palauttaminen ohjeistetaan kyseisen alueen pelastuslaitoksen sivuilla. Ota tarvittaessa yhteyttä pelastuslaitokseen, kysy lisätietoja sekä ohjeita.
 • Palavien nesteiden, aerosolien ja syttyvien kaasujen määrän ollessa vähäinen (alle ilmoitusrajan), on kyse säilytyksestä. Näissä tapauksissa ei ole tarpeen tehdä kemikaali-ilmoitusta. Pelastusviranomainen valvoo säilytystä palotarkastusten yhteydessä.

Lue lisää:

Opas, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto