Koronaepidemia vaikutti Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintaan 2020
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2020 tilastot ovat valmistuneet. Koronaepidemia vaikutti myös pelastuslaitoksen toimintaan.
Pelastustoimi, 19.1.2021 14:50
Itä-Uudenmaan palvelutasopäätöksen lausuntoluonnosversio
Pelastuslain 29 § mukaisesti alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Pelastuslaitos laatii palvelutasopäätöksen, jossa on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen sisältyy myös suunnitelma palvelutason kehittämisestä.
Pelastustoimi, 13.11.2020 15:00
29.8 2020 Venetsialaisillan luvalliset ilotulitukset
Ilotulituksia seuraavilla alueilla:
Pelastustoimi, 28.8.2020 9:00
Mikäli metsäpalovaroitus tulee voimaan ei voi polttaa juhannuskokkoa
Metsäpaloriski on Uudellamaalla tällä hetkellä korkea. Mikäli lmatieteen laitos asettaa metsäpalovaroituksen ja se tarkoittaa, että kaikenlainen avotulenteko on Uudenmaan alueella kielletty. Täten myös juhannuskokkojen polttaminen ei näillä näkymin ole mahdollista.
Pelastustoimi, 17.6.2020 15:00