Varoitus: Porvoonjokeen avataan väylä
Porvoon kaupunki varoittaa jäällä liikkujia väylästä, joka avataan Porvoonjokeen 9.12.
Pelastustoimi, 3.12.2021 15:50
Suuronnettomuusharjoitus Kilpilahdessa 17.11.2021
Kilpilahden teollisuusalueella Porvoossa järjestetään suuronnettomuusharjoitus keskiviikkona 17. marraskuuta 2021. Harjoituksen toiminnallinen osuus ajoittuu kello 9–12 väliselle ajalle. Harjoituksen aikana teollisuusalueella näkyy tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa, muun muassa useita hälytysajoneuvoja.
Pelastustoimi, 5.11.2021 9:08
Porvoon Näsin kerrostalopalon raivaustyöt kestävät myöhälle yöhön
Porvoon Näsissä keskiviikkona 27.10. syttynyt kerrostalopalo on hallinnassa. Raivaustyöt ja jälkivartiointi kestävät useita tunteja. Yksi henkilö loukkaantui tulipalossa lievästi.
Pelastustoimi, 27.10.2021 19:49
Porvoossa Pormestarinkadulla rakennuspalo hallinnassa – raivaustyöt alkamassa
Porvoon Näsissä syttyi keskiviikkoiltapäivänä 27.10. tulipalo kolmekerroksisessa kerrostalossa. Palo on hallinnassa eikä siitä enää muodostu savua. Raivaustyöt kestävät useita tunteja.
Pelastustoimi, 27.10.2021 16:22
Ensihoitajat opettavat elvytystaitoja Maailman elvytyspäivänä 16.10.
Lauantaina 16. lokakuuta 2021 vietetään Maailman elvytyspäivää (Restart a Heart Day).
Pelastustoimi, 8.10.2021 9:02
IUPELA:n ensihoitajat mukana luomassa fyysisen toimintakyvyn testityökalua
Ensihoitotyö on monin tavoin kuormittavaa. Ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn arvioimiseen ja edistämiseen ei kuitenkaan ole yhteistä käytäntöä. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitajia osallistuu Työterveyslaitoksen FirstFit- hankkeeseen, jonka tarkoitus on kehittää alalle yhtenäinen seurantamenetelmä.
Pelastustoimi, 18.6.2021 12:52
Sipoon pelastusasemahanke etenee
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen Sipoon toimipiste saa uuden aseman kesällä 2023. Aseman sijainti ja varustelu parantaa pelastustoiminnan laatua koko kunnan alueella.
Pelastustoimi, 15.3.2021 18:37
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilinpäätös on valmistunut
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta jatkui poikkeuksellisena vuonna 2020 lähes normaalisti, vaikka asemien arki muuttuikin. Tämä tulee ilmi laitoksen tuoreesta tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, jotka esitellään alueelliselle pelastuslautakunnalle 16.3.2021.
Pelastustoimi, 10.3.2021 14:56
Koronaepidemia vaikutti Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintaan 2020
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2020 tilastot ovat valmistuneet. Koronaepidemia vaikutti myös pelastuslaitoksen toimintaan.
Pelastustoimi, 19.1.2021 14:50
Itä-Uudenmaan palvelutasopäätöksen lausuntoluonnosversio
Pelastuslain 29 § mukaisesti alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Pelastuslaitos laatii palvelutasopäätöksen, jossa on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen sisältyy myös suunnitelma palvelutason kehittämisestä.
Pelastustoimi, 13.11.2020 15:00