Hyppää sisältöön

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnalla tarkoitetaan hälytysten vastaanottamista, väestön varoittamista, uhkaavan onnettomuuden torjumista, onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaamista ja pelastamista. Pelastustoimintaa ovat siis erilaiset sammutus- ja pelastustehtävät sekä vahinkojen rajoittaminen. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta, kalusto ja henkilökunnan erityisosaaminen on mitoitettu alueellamme sijaitsevien riskikohteiden tuomien vaatimusten mukaisesti.

Ensihoito

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa ensivaste- ja ensihoitopalvelua 10 kunnan alueella Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen perusteella. 

 

 

 

Onnettomuuksien ehkäisy

Yksi pelastuslaitoksen keskeisistä tehtävistä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Onnettomuuksien ehkäisyn ydintehtäviä ovat ihmisten ohjaus, neuvonta ja koulutus sekä valvontatehtävät.  Jokainen kansalainen voi itse ennaltaehkäistä onnettomuuksia.

 

Valvonta-palotarkastus

Valvontatoiminnan tavoitteena on edistää hyvää turvallisuuskulttuuria alueella ja vähentää tulipaloista aiheutuvia omaisuus- ja henkilövahinkoja.

Turvallisuusviestintä ja -koulutus

Turvallisuusviestinnän tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuustietoja ja -taitoja sekä omatoimista varautumista. Turvallisuuskoulutuksissa opetetaan esimerkiksi alkusammutusta ja toimintaa erilaisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa.

Varautuminen

Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

 

Vapaaehtoistoiminta

Länsi-Uudenmaan alueella toimii vapaaehtoista henkilöstöä yli 40 sopimuspalokunnassa (VPK) sekä sivutoimiset sammutusmiehet Tenholassa ja Hangossa. Sopimuspalokuntiin kuuluu noin 1 000 palokuntalaista. He huolehtivat osaltaan pelastustoiminnasta ja turvallisuusviestinnästä (mm. neuvonta, koulutukset, yleisötapahtumat).

Valmiussuunnittelu

Valmiussuunnittelulla tarkoitetaan normaalioloissa tapahtuvaa varautumisen suunnittelua.

 

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Pelastuslaki velvoittaa, että pelastuslaitoksen on laadittava onnettomuuden varalle ulkoinen pelastussuunnitelma yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan kanssa.

Palveluhinnasto

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palveluhinnasto.