Hyppää sisältöön

Juhannuskokkojen poltto

Pohjois-Savon kuntien haja-asutusalueilla juhannuskokon voi polttaa omalla maalla tai maanomistajan luvalla, mikäli metsäpalovaroitus ei ole voimassa, turvallisuus on huomioitu ja poltossa noudatetaan erityistä varovaisuutta.

Jos yhdistykset järjestävät kylätapahtumia, pyydämme toimittamaan yksinkertaisen ilmoituksen lähimmälle pelastusasemalle: kuka on vastuuhenkilö, missä poltetaan, mikä tapahtuma, mihin kellon aikaan ja kuka vastaa jälkivartioinnista. Ilmoituksen voi laatia myös sähköisesti osiossa Asiointi. Tee tulentekoilmoitus.

Tässä yhteydessä on syytä huomioida pelastuslain kertoma huolellisuus ja tulen käsittelyn varovaisuuteen liittyvä velvoite, joka koskee kaikkia kansalaisia.  

Pelastuslaki  (379/2011) 4 § Huolellisuusvelvollisuus
Pelastuslaki  (379/2011) 5 § Varovaisuus tulen käsittelyssä

Ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana ei saa sytyttää avotulta.

Juhannuskokon poltosta ei tarvitse ilmoittaa pelastuslaitokselle eikä hätäkeskukseen. Tulen sytyttäjä ja käyttäjä on kuitenkin aina vastuussa polttamisen turvallisuudesta.

Kokon paikka on valittava siten, ettei lähellä ole metsää, rakennuksia tai syttyvää maastoa. Turvallisin paikka kokolle on kallio, hiekkaranta tai vedessä oleva lautta. Tuulen suunta on huomioitava siten, ettei kokosta lentävät kipinät sytytä tulipaloja. Polttoa on valvottava koko palamisajan. Avotulen teossa on aina varauduttava myös tulen sammuttamiseen. Alkusammutusta varten on paikalle varattava vettä ja ämpäreitä. Huolehdi lopuksi, että kokko ja palojätteet ovat varmasti sammuneet, eivätkä voi syttyä uudelleen.

Pelastuslaki (379/2011) 6 § Avotulen teko

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.

Kun sytytät, niin muista myös huolellinen sammutus

Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.

Juhannuksen yleisötapahtumat

Juhannuksena järjestetään erilaisia yleisötapahtumia. Tapahtuman järjestäjän tulee huomioida, että Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:

  • arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
  • käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
  • tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
  • tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Pelastussuunnitelma tulee toimittaa tapahtumakunnan pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin ennen aiottua tapahtumaa.

Asetus pelastustoimesta (407/2011) 3 § Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Lisätietoja:
Lisätietoja antavat päivystävä palomestari (p. 044 7188 113) ja virka-aikana palotarkastajat (p. 044 7188 107 tai 044 7188 108).

Lue lisää:

Avotuli
Kulotus
Risujen poltto
Tulentekoilmoitus