Hyppää sisältöön

Kymenlaakson pelastuslaitos tuottaa yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa ensihoitopalvelua Kotkassa, Haminassa, Kouvolassa ja Miehikkälä-Virolahti alueella, yhteensä viiden ensihoitoyksikön toimesta. Ensihoidon operatiivinen kenttäjohtotoiminta on Kymsote:n omaa toimintaa.

Miehikkälä-Virolahti alueella toimii monitoimiyksikkö

Monitoimiyksikön asemapaikka on Miehikkälässä. Pelastustoimen tehtäviä monitoimiyksikkö suorittaa vuosittain noin 150 ja ensihoidon tehtäviä noin 850.

Monitoimiyksikkö hoitaa kiireellisiä ensihoitotehtäviä sekä osallistuu kaikkiin kiireellisiin pelastustehtäviin. Monitoimiyksikössä on ensihoidon hoitotason yksikön välineistö sekä pelastusvälineistöä, jota ei ole normaalissa ensihoitoyksikössä. Monitoimiyksikön miehitys koostuu pelastaja - ensihoitajaparista.

Ensivastetoimintaa eri puolella Kymenlaaksoa

Kymenlaakson pelastuslaitos tuottaa ensivastepalveluita Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) kuntien alueella toiminnasta sovittujen sopimusten perusteella. Ensivastetoiminnassa noudatetaan toimintaan laadittuja hoito-ohjeita, jotka terveysviranomainen on hyväksynyt. Ensivasteen tarkoitus on vähentää potilaan tavoittamisviivettä kiireellisissä ensihoitotehtävissä, kun ensihoitoyksikkö on kaukana tai vapaita ensihoitoyksiköitä ei ole käytettävissä. Ensivasteyksiköitä on sijoitettu tasaisesti koko Kymenlaakson alueelle Kouvolaan, Kotkaan, Pyhtäälle, Haminaan, Miehikkälään ja Virolahdelle. Yhteensä ensivasteyksiköitä Kymenlaaksossa toimii 24:llä eri paloasemalla. 

Ensihoitopalveluiden ohjeistus ja valvonta:
Ensihoitopalveluiden sisältöä ja tuottamista ohjaa mm. seuraavat säädökset ja ohjeet:
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta (340/2011)
Sosiaali- ja terveysministeriön ohje ensihoidon palvelutasosta (2011:11)

Kymenlaakson alueen ensihoitopalvelua ohjaa lisäksi Kymenlaakson sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös. Kymenlaakson pelastuslaitoksen tuottamia ensihoitopalveluita ohjaa ja valvoo Kymsote.

Lisätietoa ensihoitopalvelusta, ensihoitopalvelulle asetettavista vaatimuksista ja toiminnan valvonnasta:
https://www.kymsote.fi/

Anna palautetta:
Palautelomake

Lisätietoja

Ensihoitopäällikkö Antti Kosonen  044 702 6268