Hyppää sisältöön

Paloriski-ilmoitus

Ilmoitus palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä (verkkolomake avautuu uuteen välilehteen)

Yleisötapahtumat

Ilmoitus erikoistehosteiden käytöstä (avautuu uuteen välilehteen)
Ilmoitus ilotulitteiden käytöstä (avautuu uuteen välilehteen)
Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (suppea) (avautuu uuteen välilehteen)
Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (laaja)(avautuu uuteen välilehteen)
Ilmoitus tuliesityksestä (avautuu uuteen välilehteen)

Ilmoitukset toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: paivystavapalotarkastaja(at)vantaa.fi


Rakennusten turvallisuus

Asuinrakennusten turvallisuus

Pientalon paloturvallisuusopas (avautuu uuteen välilehteen)
Pientalon paloturvallisuuden itsearviointi (avautuu uuteen välilehteen)
Självbedömningsblankett för brandsäkerhet i småhus (pdf)
Handbook for FIRE SAFETY in detached and other small houses (pdf)
BRANDSÄKERHETSGUIDE FÖR SMÅHUS (pdf)
РУКОВОДСТВО ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕБОЛЬШОГО ДОМА (pdf)

Pelastussuunnitelmat

Ohjeita asuinkiinteistöjen, yritysten ja muiden tahojen pelastussuunnitelmien laadintaan sekä apuvälineitä pelastussuunnitelman laadintaan löytyy Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön sivulta (avautuu uuteen välilehteen)

Poistumisturvallisuus

Poistumisturvallisuusselvitys FI
Poistumisturvallisuusselvitys SWE
Ohje SPEK poistumisturvallisuusselvityslomakkeen täyttämiseksi


Turvallisuuskoulutus

Koulutuspalautelomake (Webropol-lomake avautuu uuteen välilehteen) 
Oppilaitoksen harjoitusilmoituslomake (Webropol-lomake avautuu uuteen välilehteen) 
Päiväkodin harjoitusilmoituslomake (Webropol-lomake avautuu uuteen välilehteen)
Koulutusten sisältökuvaukset (pdf)


Tapahtumaturvallisuus

Yleisötapahtuman ensiapusuunnitelma (avautuu uuteen välilehteen)
Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman mallipohja (avautuu uuteen välilehteen)


Kemikaalit

Kemikaalitaulukko (avautuu uuteen välilehteen)
Ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (avautuu uuteen välilehteen)


Suunnittelu ja rakentaminen

Kohdekortti – malli
Kohdekortti - Lomake


Alueelliset ohjeet

Ohjeet ovat voimassa Helsingin ja Uudenmaan alueen pelastuslaitosten alueella.

Alkusammutuskalusto-ohje
Erheellisten paloilmoitusten vähentäminen
Paloilmoittimen ja sprinklerin tilapäinen irtikytkeminen
Suurten työmaiden työmaaparakkien ja parakkikokonaisuuksien paloturvallisuus
VIRVEn suunnittelu ja asentaminen uudisrakentamisen yhteydessä
Pelastustien suunnittelu- ja toteutus