Hyppää sisältöön

Toimintaamme ohjaavat asiakirjat

Palvelutasopäätös 2021-2024
Onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelma 2023 
Uudenmaan pelastuslaitosten riskianalyysi 2020
Valvontarekisterin rekisteriseloste


Paloriski-ilmoitus

Ilmoitus palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä (sähköinen ilmoitus)


Tulenteko-ilmoitus (sähköinen ilmoitus)


Yleisötapahtumat ja tapahtumaturvallisuus

Ilmoitus erikoistehosteiden käytöstä (sähköinen ilmoitus)
Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä (sähköinen ilmoitus)
Ilmoitus tuliesityksestä (sähköinen ilmoitus)

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (suppea)
Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (laaja)
Ilmoitukset toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi
Ilotulitemyynnin omavalvontatarkastuslomake (word)

Päätös ilotulitteiden käytön alueellisesta rajoittamisesta Vantaan Kuninkaalassa (pdf)

Lisätietoja, ohjeita ja lomakkeita tapahtumaturvallisuudesta täällä


Rakennusten turvallisuus

Asuinrakennusten turvallisuus

Taloyhtiön paloturvallisuusopas
Pientalon paloturvallisuusopas
Pientalon paloturvallisuuden itsearviointi
Brandsäkerhet - bostadsaktiebolagets handbok
Självbedömningsblankett för brandsäkerhet i småhus (pdf)
Handbook for FIRE SAFETY in detached and other small houses (pdf)
РУКОВОДСТВО ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕБОЛЬШОГО ДОМА (pdf)

Pelastussuunnitelmat

Ohjeita asuinkiinteistöjen, yritysten ja muiden tahojen pelastussuunnitelmien laadintaan sekä apuvälineitä pelastussuunnitelman laadintaan (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön sivu)

Poistumisturvallisuus

Poistumisturvallisuusselvitys A-Osa
Utredning om utrymningssäkerheten Del A
Poistumisturvallisuusselvitys B-Osa
Utredning om utrymningssäkerheten Del B

Poistumisturvallisuusselvitys - laatimisopas

Muut

Lämmitysöljysäiliön käytöstä poistaminen


Turvallisuuskoulutus

Turvallisuuskoulutusten palautelomakkeet löydät täältä, kohdasta Anna meille palautetta.
Turvallisuuskoulutusten sisältökuvaukset

Oppilaitoksen ja päiväkodin erillinen harjoitusilmoitusmenettely on päättynyt ja lomakkeet on poistettu.


Tilapäismajoitus

Ilmoitus tilapäisestä majoittumisesta (sähköinen ilmoitus)
Tilapäismajoitus (pdf) - Ohje 


Kemikaalit

Kemikaalitaulukko
Ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
Lataa lomake linkin kautta ja lähetä se täytettynä sähköpostilla osoitteeseen marko.suominen(at)vakehyva.fi


Suunnittelu ja rakentaminen

Kohdekortti – tulostettava pohja (Word)
Esimerkki kohdekorttipohjasta ja asemapiirroksesta
Muutokset kohdekortissa tulee päivittää kohdekorttilomakkeella pelastuslaitokselle joko sähköpostilla (tilannekeskus(at)vakehyva.fi) tai postitse (Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Kohdekortti, Turbiinitie 14, 01530 Vantaa). 

Rakenteellisen paloturvallisuuden ja maankäytön ohjauksen ohjeet löydät täältä


Onnettomuusseloste

Pyyntö pelastustoimen onnettomuusselosteesta


Ensihoito

Opiskelija! Hae työharjoitteluun ensihoitoomme (Webropol)
HUOM! Hakemukset syyskaudelle on jätettävä hakuvuoden huhtikuun viimeiseen päivään mennessä ja kevätkauden hakemukset edellisen vuoden lokakuun 15. päivään mennessä. 
 


 

Pelastuslaitoksen asiakaspalvelu (24 h)

Tilannekeskus/vaihde  p. 09 41 9140
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Henkilökohtaiset yhteydenotot:
etunimi.sukunimi(at)vakehyva.fi

Päivystävä palotarkastaja

arkisin klo 9–12  p. 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi