Hyppää sisältöön

Toimintaamme ohjaavat asiakirjat

Palvelutasopäätös 2024-2026
Omavalvontaohjelma 2024–2026 


Ilmoitus palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä (sähköinen ilmoitus)
Opas asunnosta olevasta palonvaarasta tai onnettomuusriskistä ilmoittamiseen

Tulenteko-ilmoitus (sähköinen ilmoitus)

Yleisötapahtumat ja tapahtumaturvallisuus

Ilmoitus erikoistehosteiden käytöstä (sähköinen ilmoitus)
Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä (sähköinen ilmoitus)
Ilmoitus tuliesityksestä (sähköinen ilmoitus)

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (suppea)
Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (laaja)
Ilmoitukset toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi
Ilotulitemyynnin omavalvontatarkastuslomake (word)

Päätös ilotulitteiden käytön alueellisesta rajoittamisesta Vantaan Kuninkaalassa (pdf)

Lisätietoja, ohjeita ja lomakkeita tapahtumaturvallisuudesta täällä.

Rakennusten turvallisuus

Asuinrakennusten turvallisuus

Taloyhtiön paloturvallisuusopas
Pientalon paloturvallisuusopas
Pientalon paloturvallisuuden itsearviointi
Brandsäkerhet - bostadsaktiebolagets handbok
Självbedömningsblankett för brandsäkerhet i småhus (pdf)
Handbook for FIRE SAFETY in detached and other small houses (pdf)
РУКОВОДСТВО ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕБОЛЬШОГО ДОМА (pdf)

Pelastussuunnitelmat

Ohjeita asuinkiinteistöjen, yritysten ja muiden tahojen pelastussuunnitelmien laadintaan sekä apuvälineitä pelastussuunnitelman laadintaan (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön sivu)

Poistumisturvallisuus

Poistumisturvallisuusselvitys A-Osa
Utredning om utrymningssäkerheten Del A
Poistumisturvallisuusselvitys B-Osa
Utredning om utrymningssäkerheten Del B

Poistumisturvallisuusselvitys - laatimisopas

Muut

Lämmitysöljysäiliön käytöstä poistaminen

Turvallisuuskoulutus

Turvallisuuskoulutusten palautelomakkeet löydät täältä, kohdasta Anna meille palautetta.
Turvallisuuskoulutusten sisältökuvaukset

Oppilaitoksen ja päiväkodin erillinen harjoitusilmoitusmenettely on päättynyt ja lomakkeet on poistettu.

Tilapäismajoitus

Ilmoitus tilapäisestä majoittumisesta (sähköinen ilmoitus)
Tilapäismajoitus (pdf) - Ohje

Kemikaalit

Kemikaalitaulukko
Ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
Lataa lomake linkin kautta ja lähetä se täytettynä sähköpostilla osoitteeseen pela.kemikaalit@vakehyva.fi,

Suunnittelu ja rakentaminen

Kohdekortti – tulostettava pohja (Word)
Esimerkki kohdekorttipohjasta ja asemapiirroksesta
Muutokset kohdekortissa tulee päivittää kohdekorttilomakkeella pelastuslaitokselle joko sähköpostilla (tilannekeskus(at)vakehyva.fi) tai postitse (Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Kohdekortti, Turbiinitie 14, 01530 Vantaa).

Rakenteellisen paloturvallisuuden ja maankäytön ohjauksen ohjeet löydät täältä.

Onnettomuusseloste

Pyyntö pelastustoimen onnettomuusselosteesta


Tietosuojaselosteet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 määrittää periaatteet henkilötietojen käsittelylle. Tietosuojalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla suojataan henkilön yksityisyys henkilötietojen käsittelyssä. Tämä tarkoittaa asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien henkilötietojen suojaamista. Tietosuojan tavoitteena on huolehtia henkilötietojen oikeaoppisesta ja lainsäädännön mukaisesta käsittelystä, jolloin minimoidaan tietojen väärinkäytön mahdollisuudet.

Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan. Rekistereistä on laadittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet. Tietosuojaselosteissa kerrotaan asiakkaan oikeuksista ja miten henkilötietoja käsitellään kunkin rekisterin kohdalla, esim. mitä tietoja kerätään ja miten tietoja suojataan.

Rekisteriselosteet:
Valvontarekisteri
PRONTO - Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto


Saavutettavuusseloste

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen verkkosivusto on osa pelastustoimi.fi-sivustoa. Katso pelastustoimi.fi -sivuston saavutettavuusseloste.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sivuilla osoitteessa pelastustoimi.fi/keski-uusimaa on seuraavat poikkeamat yhteiseen saavutettavuusselosteeseen:

  • Osa liitteenä olevista tiedostoista ei ole saavutettavia. Näiden päivittäminen on käynnissä ja tavoitteena on korjata ne 12/2024 mennessä.
  • Osa ruotsinkielisestä sisällöstä on puutteellista. Käännökset uusitaan sivuston sisällön päivittämisen yhteydessä ja tavoitteena on tehdä se vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tämä seloste on laadittu 28.9.2023.

Huomasitko palvelussamme saavutettavuuspuutteen?

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Palveluiden saavutettavuus ja kansalaisten tasapuolinen kohtelu on erittäin tärkeää. Korjaamme havaitut saavutettavuuspuutteet mahdollisimman pian. Anna palautteesi - kiitos!

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, annan ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle eli Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle Palaute-sivun kautta.

Pelastuslaitoksen asiakaspalvelu (24 h)

Tilannekeskus/vaihde  p. 09 41 9140
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Henkilökohtaiset yhteydenotot:
etunimi.sukunimi(at)vakehyva.fi

Päivystävä palotarkastaja

ma, ke, pe klo 9–12  p. 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi