Hyppää sisältöön

Toimintaamme ohjaavat asiakirjat

Palvelutasopäätös 2021-2024
Onnettomuuksn ehkäisyn suunnitelma 2021
Valvontarekisterin reisteriseloste


Paloriski-ilmoitus

Ilmoitus palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä (verkkolomake)


Yleisötapahtumat ja tapahtumaturvallisuus

Ilmoitus erikoistehosteiden käytöstä
Ilmoitus ilotulitteiden käytöstä
Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (suppea)
Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (laaja)
Ilmoitus tuliesityksestä

Ilmoitukset toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: paivystavapalotarkastaja(at)vantaa.fi

Yleisötapahtuman ensiapusuunnitelma
Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman mallipohja


Rakennusten turvallisuus

Asuinrakennusten turvallisuus

Pientalon paloturvallisuusopas
Pientalon paloturvallisuuden itsearviointi
Brandsäkerhetsguide för småhus (pdf)
Självbedömningsblankett för brandsäkerhet i småhus (pdf)
Handbook for FIRE SAFETY in detached and other small houses (pdf)
РУКОВОДСТВО ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕБОЛЬШОГО ДОМА (pdf)

Pelastussuunnitelmat

Ohjeita asuinkiinteistöjen, yritysten ja muiden tahojen pelastussuunnitelmien laadintaan sekä apuvälineitä pelastussuunnitelman laadintaan (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön sivu)

Poistumisturvallisuus

Poistumisturvallisuusselvitys 
Utredning om utrymningssäkerheten
SPEK ohje poistumisturvallisuusselvityslomakkeen täyttämiseksi


Turvallisuuskoulutus

Koulutuspalautelomake (Webropol-lomake) 
Oppilaitoksen harjoitusilmoituslomake (Webropol-lomake) 
Päiväkodin harjoitusilmoituslomake (Webropol-lomake)
Turvallisuuskoulutusten sisältökuvaukset


Tilapäismajoitus

Ilmoitus tilapäisestä majoittumisesta (pdf)
Tilapäismajoitus (pdf) - Ohje 

Ilmoitus toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: paivystavapalotarkastaja(at)vantaa.fi


Kemikaalit

Kemikaalitaulukko
Ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista


Suunnittelu ja rakentaminen

Kohdekortti – malli
Kohdekortti - Lomake


Toimintaseloste

Pyyntö pelastustoimen toimintaselosteesta


Alueelliset ohjeet ja asiakirjat

Ohjeet ovat voimassa Helsingin ja Uudenmaan alueen pelastuslaitosten alueella.

Alkusammutuskalusto-ohje
Erheellisten paloilmoitusten vähentäminen
Paloilmoittimen ja sprinklerin tilapäinen irtikytkeminen
Suurten työmaiden työmaaparakkien ja parakkikokonaisuuksien paloturvallisuus
VIRVEn suunnittelu ja asentaminen uudisrakentamisen yhteydessä
Pelastustien suunnittelu- ja toteutus

Uudenmaan pelastuslaitosten riskianalyysi 2020


Ensihoito

Opiskelija! Hae työharjoitteluun ensihoitoomme (Webropol)
 


 

Pelastuslaitoksen asiakaspalvelu (24 h)

Tilannekeskus/vaihde  p. 09 8394 0000
tilannekeskus(at)vantaa.fi

Henkilökohtaiset yhteydenotot:
etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Päivystävä palotarkastaja

arkisin klo 9–15  p. 09 839 50475
paivystavapalotarkastaja(at)vantaa.fi