Hyppää sisältöön

Turvallisuusviestinnän tavoitteena on onnettomuuksien määrän vähentyminen ja tarvittaessa tehokkaat ensitoimenpiteet, joilla rajoitetaan tapahtuneen onnettomuuden seurauksia ja jopa selviydytään tilanteesta ilman ulkopuolisen avun tarvetta.

Turvallisuusviestinnän kohdentamisessa on huomioitava ennen kaikkea vaikuttavuus, mutta myös riskiperusteisuus. Vaikuttavuuden näkökulmasta tärkein kohderyhmä on lapset ja nuoret. Nuorena opitut turvallisuustiedot, -taidot ja -asenteet edistävät parhaiten turvallisuuden toteutumista läpi elämän.

Riskiperusteisuuden näkökulmasta turvallisuusviestinnän on kohdistuttava erityisesti itsenäisesti asuvan ikääntyneen väestön ja muiden erityisryhmien asumisturvallisuuteen. Kohderyhmänä on asukkaat itse sekä muun muassa kotihoidon, kotipalvelujen, perhekotien ja hoito- ja huoltolaitosten henkilökunta.

Turvallisuusviestintää on hyvä toteuttaa yhteistyössä muun muassa kuntien ja hyvinvointialueen vanhus-, vammais- ja päihdetyön sekä eläkeläisjärjestöjen, asukasyhdistysten ja kylätoimikuntien kanssa.


Lisätietoja:
Jarkko Heikkinen, paloinsinööri (Ohjaus ja turvallisuusviestintä)
044 703 8684, jarkko.heikkinen(a)pohde.fi