Hyppää sisältöön

Turvallisuustiedote
Suuronnettomuuden varalta Tuusulan seudun asukkaille

  • Tutustu tiedotteeseen, ja varaudu toimimaan oikein onnettomuustilanteessa. 
  • Säilytä tiedote helposti löydettävässä paikassa mahdollista myöhempää tarvetta varten.
  • Tämä tiedote sisältää keskeiset asiat alueella sijaitsevien korkean riskin kohteiden ulkoisista pelastussuunnitelmista.
  • Soita hätänumeroon 112 kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa, kun terveys, omaisuus tai ympäristö on uhattuna tai vaarassa.

Suuronnettomuusvaara

Suuronnettomuudella tarkoitetaan onnettomuutta, jonka seuraukset ovat erittäin vakavat suurelle ihmismäärälle, ympäristölle tai omaisuudelle.

Suuronnettomuuksia voivat aiheuttaa esimerkiksi liikenneonnettomuudet, tulipalot, räjähdykset, säteily- tai kemikaalionnettomuudet tai laajamittaiset luonnononnettomuudet. Tässä turvallisuustiedotteessa annetaan ohjeita laajamittaista vaarallisten kemikaalien tai räjähteiden käsittelyä ja varastointia harjoittavien laitosten aiheuttaman suuronnettomuuden varalle.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialueella on kuusi ns. turvallisuusselvityskohdetta, joissa käsiteltävien kemikaalien tai räjähteiden määrä on niin suuri, että siitä aiheutuu suuronnettomuuden vaara. Aluetta halkoo myös rauta- ja moottoriteitä, joita pitkin kuljetetaan vaarallisia aineita.

Onnettomuuksiin varautuminen

Sekä pelastuslaitos että toiminnanharjoittajat varautuvat suuronnettomuusvaaraan. Toiminnanharjoittajan tulee aktiivisesti pyrkiä toimimaan niin, ettei onnettomuuksia tai vaaratilanteita tapahdu. Pelastuslaitos ylläpitää kohteista ajantasaisia pelastussuunnitelmia. Viranomaiset ja toiminnanharjoittaja järjestävät suuronnettomuusharjoituksia kolmen vuoden välein. Pelastuslaitos vahvistaa tällä tiedotteella, että asetusten vaatimat pelastussuunnitelmat ovat ajan tasalla.

Toimi vaaratilanteessa oikein

Jokaisen kansalaisen tulee tunnistaa yleinen vaaramerkki ja osata toimia vaaratilanteissa. Tutustu ohjeisiin tiedotteen lopussa. Selvitä sijaitseeko asuntosi, loma-asuntosi tai työpaikkasi tiedotteessa mainittujen kohteiden lähellä. Säilytä tämä tiedote mahdollisen onnettomuuden varalle.

Tämä tiedote sisältää keskeiset asiat turvallisuusselvityskohteiden ulkoisista pelastussuunnitelmista, ja se löytyy myös sähköisenä pelastuslaitoksen nettisivuilta: www.pelastustoimi.fi.

Lisätietoja: Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilannekeskus p. 09 419 140.

Tuotantolaitokset ja niiden toiminta

Tuusulan alueella on kaksi toiminnanharjoittajaa, joiden toiminnasta voi aiheutua erityistä suuronnettomuuden vaaraa.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015, 7 §) edellyttää näiltä tuotantolaitoksilta turvallisuusselvitystä viranomaisille.

Oy Forcit Ab

Orikorventie 121, 04300 Tuusula

Oy Forcit Ab on Tuusulan Ruskelan kylässä sijaitseva räjähdevarastoalue. Alueella on erillisiä kevytbetonisia varastorakennuksia.

Alueella voi tapahtua onnettomuuksia tai kehittyä uhkaavia tilanteita räjähteiden käsittelyssä tai varastoinnissa. Mahdollisen onnettomuuden vaikutukset rajoittuvat pääsääntöisesti varastoalueeseen tai Hämeentien, Vanhan Hämeentien ja Terrisuontien rajoittamalle alueelle.

Onnettomuus voi olla esimerkiksi räjähdys tai tulipalo.

Yhteystiedot: Vaihde: 0207 440 400

Suomen Ilotulitus Oy

Vanha Hämeentie 340, 04300 Tuusula

Suomen Ilotulitus Oy:n toimialana on ilotulitteiden ja muiden pyroteknisten tuotteiden valmistus, maahantuonti, tukku- ja vähittäiskauppa sekä varastointi.

Alueella varastoidaan tällä hetkellä pääasiassa luokkien 1.4 ja 1.3 ilotulitusvälineitä. 
Varastoalueella varastoidaan sekä kuluttajamyyntiin tarkoitettuja ilotulitteita, että ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja näytösilotulitteita.

Mahdollisia vaaratilanteita voi muodostua tulipalon tai räjähdyksen seurauksena.

Yhteystiedot: Tehtaan vastaava johtaja Harri Carlson: 050 557 4000

Toimintaohjeet yleisen vaaramerkin soidessa

Toimintaohje:

  • Siirry sisälle
  • Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto
  • Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita
  • Vältä puhelimen käyttöä (myös soittoa numeroon 112), etteivät linjat ruuhkaudu
  • Pysy sisällä
  • Älä poistu alueelta, ettet joudu matkalla vaaraan.

Suojautuminen sisätiloihin ja ohjeiden mukainen toiminta vaaratilanteessa on ensimmäinen ja yleensä riittävä suojautumistapa. Sisätiloissa suljetaan ovet, ikkunat ja tuuletusaukot sekä pysäytetään ilmanvaihto, jos mahdollista. Vaaran ollessa ohi soitetaan vaara ohi -merkkiääni.

Jokaisen tulee tunnistaa yleinen vaaramerkki ja osata toimia oikein sen kuultuaan.

Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina vaaratiedote

Viranomaiset voivat varoittaa asukkaita monilla tavoilla. Tärkein keino on vaaratiedote, joka annetaan aina väestöhälyttimellä soitettavan yleisen vaaramerkin lisäksi.

Vaaratiedote luetaan radiossa ja näytetään teksti-TV:n sivulla 112 sekä tarvittaessa myös televisiossa ruudun yläreunassa juoksevana tekstinä. Vaaratiedote julkaistaan myös muun muassa 112 Suomi-sovelluksessa, YLE:n uutisvahtisovelluksessa sekä sivustoilla pelastustoimi.fi ja 112.fi.

Vaaratiedotteen tarkoitus on varoittaa vaarallisesta tapahtumasta ja antaa toimintaohjeita. Suuronnettomuuden varalta on tärkeä miettiä ennakolta oikeat toimintamallit.

Väestöhälyttimillä voidaan antaa myös kokeilumerkki, joka on yhtämittainen 7 sekuntia kestävä äänimerkki. Kokeilumerkki ei edellytä kansalaisilta toimenpiteitä. Väestöhälyttimiä testataan normaalisti jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 12.00.

Lisäksi väestöhälyttimiä voidaan testata esimerkiksi uuden hälytinlaitteiston asentamisen yhteydessä. Toisinaan kokeilumerkkiä ennen testataan myös hälyttimien puheyhteyttä.

Miten pysäytät ja tiivistät ilmanvaihdon?

Mikäli ilmassa on runsaasti savukaasuja tai muita myrkyllisiä kaasuja, on tärkeää, että tiedät, miten pysäytät kotisi ilmanvaihdon.

Löytyykö kodistasi erillinen katkaisin ilmanvaihtokoneelle vai onko pysäytys sulakkeen takana? Selvitä nämä asiat etukäteen, jotta mahdollisessa onnettomuustilanteessa pystyt varmistamaan turvallisuutesi mahdollisimman nopeasti.

Työpaikoilla ilmanvaihdon hätäpysäytykselle on usein esimerkiksi tuulikaapissa erillinen katkaisin tai katkaisu tehdään ilmanvaihtokonehuoneesta. On myös hyvä miettiä ennakolta, miten saat 
kotisi ikkunat, ovet ja ilmanvaihtoventtiilit tarvittaessa tiivistettyä niin, ettei haitallisia kaasuja pääse sisätiloihin.

Varmista, että kotoasi löytyy tiivistämiseen tarvittavat välineet, kuten muovikalvoa ja ilmastointiteippiä.

Kotivara

Suuronnettomuuden tapahduttua kyse on yleensä lyhytaikaisesta häiriöstä, jossa on tärkeä osata toimia nopeasti oikein. Pitkäkestoisia häiriötilanteita varten tulee jokaisesta kodista löytyä kotivara.

Kotivaraa varten hankitaan ruokaa ja päivittäin tarvittavia tavaroita hieman tavallista enemmän, jolloin niitä riittää käyttöön silloinkin, jos kauppaan ei pääse tai veden- ja sähkönjakelu keskeytyy pidemmäksi aikaa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi myrskytilanteet. Kotivaraa tulee olla useaksi päiväksi, jopa viikoksi.

Kotivara sisältää mm. elintarvikkeita, kannellisia puhtaita astioita veden varastoimiseen, ensiaputarvikkeita, henkilökohtaisia lääkkeitä, hygieniatarvikkeita, käteistä rahaa, kynttilöitä, radion ja taskulampun paristoineen. Lue tarkemmin kotivarasta.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen tehtävänä on osaltaan huolehtia kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen turvallisuudesta. Pelastuslaitos tuottaa pelastustoiminnan ja ensihoidon palveluita, tekee palotarkastuksia ja muuta valvontaa sekä ohjaa, neuvoo ja kouluttaa alueensa väestöä.

Pelastuslaitoksen toiminta on mitoitettu vastaamaan alueen riskejä ja onnettomuusuhkia. Alueella on jatkuvassa ympärivuorokautisessa valmiudessa noin 56 henkilöä 10 vakinaisella paloasemalla. Lisäksi alueella toimii erilaisia sopimuspalokuntia, jotka huolehtivat osaltaan pelastusvalmiudesta ja turvallisuuskoulutuksesta.

Lisätietoja verkkosivulta.