Hyppää sisältöön

Organisaatio

Pelastuslaitosta johtaa Pelastusjohtaja Jukka Koponen. Pohjois-Savon pelastustoimen isäntäkuntana toimii Kuopion kaupunki. Pelastuslaitoksen toiminta jakaantuu neljään toimintasektoriin - pelastustoiminta, riskienhallinta, ensihoito ja hallintopalvelut.

Strategia

Pelastuslaitoksen työskentelyä ohjaa pelastuslaitoksen strategia. Strategia on johdettu pelastuslaitoksen visiosta ja arvoista. 

Hallinto

Pohjois-Savon pelastustoimen isäntäkuntana toimii Kuopion kaupunki. Korkeimpana päättävänä elimenä toimii Kuopion kaupungin valtuusto ja alueellista edustusta edustaa aluepelastuslautakunta johon valitaan seutukunnittain sopimuksen mukaisesti henkilöt samaksi toimikaudeksi kuin valtuustokausikin on.

Päätöksenteko

Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja. Hänen estyneenä ollessaan 1. sijainen on pelastuspäällikkö ja 2. sijainen on riskienhallintapäällikkö. Pelastusjohtajaa tukee päätöksen teossa johtoryhmä.

Toimintasääntö

Toimintasääntö määrittelee Pohjois-Savon pelastuslaitoksen organisaation, päätäntävaltuudet, valmiuden ja toiminnan pääperiaatteet, henkilöstön kelpoisuusvaatimukset sekä tiimien ja ylimmän johdon yleisimmät tehtävät.

 

Palvelutasopäätös

Palvelutasopäätöksellä määritellään Pohjois-Savon tuottamien turvallisuuspalvelujen taso maakunnan alueella. Palvelutasopäätöksellä päätetään tavoitteista, järjestelyistä ja kehittämisperiaatteista.