Hyppää sisältöön

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Ulkoinen pelastussuunnitelma laaditaan esimerkiksi ydinvoimalaitoksille, vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä käsitteleville laitoksille sekä vaarallisten aineiden kuljetuksia käsitteleville ratapihoille ja satama-alueille.

Pelastuslaitos laatii ulkoisen pelastussuunnitelman yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa. Ulkoisessa pelastussuunnitelmassa määritetään, miten onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti. Ulkoisista pelastussuunnitelmista määrätään pelastuslaissa.

Lisäksi pitää

  • kuulla väestöä
  • tehdä viranomaisyhteistyötä
  • tiedottaa suunnitelmasta
  • pitää harjoituksia.

Itä-Uudenmaan alueella on kolme kohdetta, joissa järjestetään lakisääteisiä yhteistoimintaharjoituksia:

  • Kilpilahden teollisuusalue
  • Loviisan ydinvoimalaitos – Fortum Power and Heat Oy
  • Hindsbyn varikko – Puolustusvoimat

Kohteiden toimijat ja pelastuslaitos tuottavat yhteisesti säännöllisesti päivitettäviä turvallisuustiedotteita ja -ohjeita alueen asukkaille:

Kilpilahti: Turvallisuustiedote (pdf)

Loviisan ydinvoimalaitos: Toimintaohje säteilyvaaran varalle (pdf)

Loviisan ydinvoimalaitos: Kemikaalitilanteen varalle (pdf) 

Puolustusvoimien kohteista ei julkaista turvallisuustiedotteita.

 

Lisätietoa ja lomakkeiden palautus

Päivystävä palotarkastaja
puh. 040 631 2916 (vain puhelut)
arkisin klo 9–14.30
palotarkastaja.iu@pelastustoimi.fi

Anna palautetta