Hyppää sisältöön

Öljysäiliöiden tarkastus

Tärkeällä pohjavesialueella olevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettava määräajoin. Säiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa käyttöönotosta. Tämän jälkeen tarkastusajat määräytyvät säiliön kunnon perusteella. Paikalliset ympäristönsuojelumääräykset ja vaatimukset saattavat olla erilaisia, joten tutustu oman paikkakuntasi ympäristönsuojelumääräyksiin.

Tarkastukset on tehtävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymän toiminnanharjoittajan toimesta. Hyväksytyt toiminnanharjoittajat ovat tarkastettavissa Tukesin rekisteristä.

Öljylämmityslaitteiston katsastus

Öljylämmityslaitteiston käyttöönotosta on ilmoitettava pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen tarkastaa öljylämmityslaitteiston kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Öljylämmityslaitteisto on katsastettava myös, jos sen rakennetta muutetaan oleellisesti. Oleellisia muutoksia ovat muun muassa seuraavat:

  • Säiliön vaihtaminen tai säiliöiden lukumäärän lisääminen.
  • Esilämmittimen lisääminen öljyputkistoon.
  • Öljyputkiston uusiminen.
  • Polttimen vaihtaminen tehokkaampaan tai polttimien lukumäärän lisääminen.

Kysy lisätietoja kyseisen alueen pelastuslaitokselta.

Lue lisää:

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös öljylämmityslaitteistoista 314/1985, 48 §
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015), 39§