Hyppää sisältöön

Varautuminen ja valmiussuunnittelu

Etelä-Karjalassa alueellisen turvallisuuden koordinointia ja varautumisen yhteensovittamista on tehty jo pitkään yhteistyössä turvallisuusviranomaisten, kuntien ja kaupunkien, järjestöjen ja yritysten kesken. Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan kokouksessa 17.12.2009 (§ 51) asetettiin maakunnan turvallisuus- ja valmiustoimikunta, EKTURVA. EKTURVA:n tehtävänä on yhteensovittaa ja koordinoida kokonaisturvallisuutta Etelä-Karjalassa sekä toimia maakunnan ylimmän johdon suunnittelu- ja tiedonvaihtofoorumina turvallisuus- ja valmiusasioissa.

Varautuminen on usein kuntalaiselle näkymätöntä taustatyötä, jota eri viranomaiset tekevät. Sen työn tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja hallita häiriötilanteita sekä estää tilanteen muuttumista kriisiksi. Kunnassa varautumistehtäviä hoitavat pääosin samat toimialat, jotka tuottavat kansalaisille palveluita.

Kansalaiset puolestaan voivat itse varautua miettimällä, miten selviäisin kotiolosuhteissa muutamasta päivästä viikkoon. jos sähköt olisivat poikki. Tarkastelua kannattaa tehdä eri vuodenaikoihin peilaten.

Yksi osa Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen varautumistehtäviä on väestönsuojelu. Siinä varaudutaan ihmisten sekä omaisuuden suojaamiseen. Harjoitelemme toimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa valmiusharjoituksissa tai pienemmissä ja rajatuimmissa harjoituksissa, kuten esimerkiksi valmiuskeskusharjoituksissa. Pelastuslaitoksen toiminta ja palvelut jatkuvat aina myös häiriötilanteisssa tai poikkeusoloissa. Toiminnan toteuttamisen muodot vaihtelevat kulloisen tilanteen mukaan.

Pelastuslaitoksemme varautumis- ja väestönsuojelutyö näkyy:

  • pelastuslaitoksen koordinoimassa EKTURVA:n toiminnassa
  • valmiusharjoitusten ja valmiuskeskusharjoitusten suunnittelu- ja toteutustyössä
  • ohjaavat asiantuntipalvelumme antavat lausuntoja sekä ohjaavat väestönsuojien rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • taloyhtiöille suunnattuna varautumiskurssitoimintana
  • varautuminen toimintaan häiriö- ja poikkeusoloissa näkyy valvonnassa ja turvallisuusviestinnässä
  • eri skenaariot ovat osa operatiivista hälytystoimintaa
  • ulkona olevan kaasu- yms. vaaratilanteen aikana suojaudutaan sisätiloihin. Näiden suojautumisharjoitusten ohjaaminen kuuluu pelastuslaitoksen palveluihin.

Etelä-Karjalan yleisten väestönsuojien sijainnit

Video-ohjeet väestönsuojan vuosihuollon ja tiiveyskokeen tekemiseen

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteystiedot

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@pelastustoimi.fi

Valmiuspäällikkö
Tuomas Pylkkänen
puh. 040 351 4070