Hyppää sisältöön

Turvallisuusviestintä ja -koulutus

Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestinnän tavoitteena on onnettomuuksien ehkäiseminen, oikeiden toimintatapojen opettaminen sekä hyvän turvallisuuskulttuurin edistäminen.  Omatoimista varautumista kehitetään niin, että ihmisillä ja yhteisöillä on hyvät valmiudet estää onnettomuuksia ja toimia onnettomuus- tai vaaratilanteissa.

Pelastuslain mukaan pelastuslaitosten tulee huolehtia alueellaan pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä. Etelä-Karjalan pelastuslaitos seuraa omalla alueellaan sekä valtakunnallisesti onnettomuuskehitystä, jonka pohjalta pyritään turvallisuusviestintää toteuttamaan eri muodoissa riskiperusteisesti valituille kohderyhmille. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen turvallisuusviestintä ei keskity pelkästään tulipalojen ennaltaehkäisyyn, vaan pyrimme vaikuttamaan myös koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn. Olemme aktiivinen verkostoituja ja teemme yhteistyötä eri viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toteutamme turvallisuusviestintää myös heidän kanssaan.

Toteutamme turvallisuusviestintää eri muodoissaan turvallisuusviestintäsuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa on tunnistettu keskeiset kohderyhmät, joille kohdenamme viestintää. Keskeiset kohderyhmämme ovat elinkaarimallin mukaan lapset ja nuoret, ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat, työikäiset sekä ikäihmiset.

Pelastuslaitoksella turvallisuusviestinnän toteutusta ohjaa turvallisuuskoulutuksen ja viestinnän vastuuryhmät.

Turvallisuusviestinnän toteutuksessa ovat mukana koko pelastuslaitoksen henkilökunta sekä alueen sopimuspalokunnat!

Kolme henkilöä pöydän ääressä suunnittelemassa

 

Turvallisuuskoulutus

Turvallisuuskoulutuksemme toteuttaa turvallisuusviestintäsuunnitelman tavoitteita. Tavoitteenamme on, että ihmiset ja yhteisöt tuntevat vastuunsa omasta, läheisten ja yhteiskunnan turvallisuudesta. Pelastuslaitoksen turvallisuuskoulutuksen kohderyhmät valikoituvat riskiperusteisesti sekä asiakastarpeiden sekä asiakaskysynnän perusteella.

Tuotamme turvallisuuskoulutuspalveluita koko maakunnan alueelle. Pelastuslaitoksellamme on yksi turvallisuuskoulutukseen suunniteltu koulutusauto sekä turvallisuuskoulutusperävaunuja, joiden avulla koulutus voidaan turvallisesti järjestää asiakkaan luona kohteessa. Tyypillisempiä turvallisuuskoulutuksen muotoja ovat luennot, alkusammutuskoulutukset, turvallisuuskävelyt sekä poistumisharjoitukset. Turvallisuuskoulutusta voidaan antaa myös etänä Teams-sovellutuksen välityksellä. Alueemme sopimuspalokunnat ovat myös mukana toteuttamassa turvallisuuskoulutuksia eri kohderyhmille.

Lue alkusammutuskoulutuksesta lisää täältä.

Ulkona telttakatos jossa ihmisiä tutustumassa turvallisuusmateriaaliin. Vieressä lasten leikkipaloauto sekä pelastuslaitoksen koulutuspakettiauto

 

Lisätietoja

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ekhva.fi

Koulutuspyynnöt ja turvallisuuskoulutuksen suunnittelu:
turvallisuuskouluttaja
Jani Jääskeläinen
puh. 040 624 7754

ylipalomies Kari Kaurola
puh. 040 669 0757

Pelastuslaitoksen viestinnän sähköposti pelastustoimi.viestinta@ekhva.fi