Hyppää sisältöön

Turvallisuusviestintä ja -koulutus

Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestinnän tavoitteena on onnettomuuksien ehkäiseminen, oikeiden toimintatapojen opettaminen sekä hyvän turvallisuuskulttuurin edistäminen.  Omatoimista varautumista kehitetään niin, että ihmisillä ja yhteisöillä on hyvät valmiudet estää onnettomuuksia ja toimia onnettomuus- tai vaaratilanteissa.

Pelastuslain mukaan pelastuslaitosten tulee huolehtia alueellaan pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä. Etelä-Karjalan pelastuslaitos seuraa omalla alueellaan sekä valtakunnallisesti onnettomuuskehitystä, jonka pohjalta pyritään turvallisuusviestintää toteuttamaan eri muodoissa riskiperusteisesti valituille kohderyhmille. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen turvallisuusviestintä ei keskity pelkästään tulipalojen ennaltaehkäisyyn, vaan pyrimme vaikuttamaan myös koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn. Olemme aktiivinen verkostoituja ja teemme yhteistyötä eri viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toteutamme turvallisuusviestintää myös heidän kanssaan.

Pyrimme vaikuttamaan koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn.

Toteutamme turvallisuusviestintää eri muodoissaan turvallisuusviestintäsuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa on tunnistettu keskeiset kohderyhmät, joille kohdenamme viestintää. Keskeiset kohderyhmämme ovat elinkaarimallin mukaan lapset ja nuoret, ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat, työikäiset sekä ikäihmiset.

Pelastuslaitoksella turvallisuusviestinnän toteutusta ohjaa turvallisuuskoulutuksen ja viestinnän vastuuryhmät.

Turvallisuusviestinnän toteutuksessa ovat mukana koko pelastuslaitoksen henkilökunta sekä alueen sopimuspalokunnat!

Turvallisuuskoulutus

Turvallisuuskoulutuksemme toteuttaa turvallisuusviestintäsuunnitelman tavoitteita. Tavoitteenamme on, että ihmiset ja yhteisöt tuntevat vastuunsa omasta, läheisten ja yhteiskunnan turvallisuudesta. Pelastuslaitoksen turvallisuuskoulutuksen kohderyhmät valikoituvat riskiperusteisesti sekä asiakastarpeiden sekä asiakaskysynnän perusteella.

Tuotamme turvallisuuskoulutuspalveluita koko maakunnan alueelle. Pelastuslaitoksellamme on yksi turvallisuuskoulutukseen suunniteltu koulutusauto sekä turvallisuuskoulutusperävaunuja, joiden avulla koulutus voidaan turvallisesti järjestää asiakkaan luona kohteessa. Tyypillisempiä turvallisuuskoulutuksen muotoja ovat luennot, alkusammutuskoulutukset, turvallisuuskävelyt sekä poistumisharjoitukset. Turvallisuuskoulutusta voidaan antaa myös etänä Teams-sovellutuksen välityksellä. Alueemme sopimuspalokunnat ovat myös mukana toteuttamassa turvallisuuskoulutuksia eri kohderyhmille.

Tietoa alkusammutuskoulutuksesta

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pelastustoimi.fi

Turvallisuusviestinnän ja -koulutuksen yhteystiedot

Koulutuspyynnöt ja turvallisuuskoulutuksen suunnittelu

turvallisuuskouluttaja
Jani Jääskeläinen
puh. 040 624 7754

vanhempi pelastaja
Kari Kaurola
puh. 040 669 0757

Turvallisuuskoulutusten toteuttaminen

Tuukka Vuorinen
puh. 040 139 4653

Birgitta Lindholm
puh. 040 137 4880

Pelastuslaitoksen viestinnän sähköposti viestinta.ek@pelastustoimi.fi