Hyppää sisältöön

Lapin laaja toiminta-alue

Lapin pelastuslaitoksen toiminta-alue jakautuu kolmeen pelastusalueeseen. Pelastuslaitos suorittaa merellä, tuntureilla, kaupungeissa ja erämaissa vuosittain yli 4 000 pelastustoimintaan kuuluvaa hälytystehtävää. Tehtäviin lähdetään Lapin alueen paloasemilta siten, että hätäkeskus hälyttää tehtävään lähimmän ja tarkoituksenmukaisimman yksikön. Tarvittaessa apua annetaan ja vastaanotetaan pohjoisten pelastuslaitosten välillä sekä yli valtakunnan rajojen.

Pelastuslaitoksen toiminta-alue jakautuu kolmeen pelastusalueeseen: 
eteläiseen, itäiseen ja läntiseen.

Lapin kartassa esitetty pelastusalueet. Mustalla eteläinen pelastusalue Rovaniemi, Posio, Ranua, Tervola, Simo, Keminmaa, Kemi ja Tornio. Punaisella läntinen Enontekiö, Kittilä, Muonio, Kolari, Pello ja Ylitornio. Keltaisella itäinen pelastusalue Utsjoki, Inari, Sodankylä, Savukoski, Pelkosenniemi, Salla ja Kemijärvi. Pelastusalueilla on 47 pelastusasemaa, joista 3:lla (Kemi, Rovaniemi, Tornio) on ympärivuorokautinen valmius. Muualla maakunnan alueella ympärivuorokautinen valmius muodostetaan päivystävien ryhmänjohtajien ja sopimuspalokuntien toimesta.

Lapin pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmä on kolmiportainen. Pelastustoimintaa johtaa aina pelastusviranomainen (päivystävä ryhmänjohtaja, päivystävä palomestari ja päällikköpäivystäjä).

Pelastushenkilöstö on joko pelastuslaitoksen palkkaamaa päätoimista ammatti-henkilöstöä, puolivakinaista henkilöstöä tai sopimuspalokuntien (VPK) henkilöstöä.

Pelastustoiminnalla suojellaan ja pelastetaan ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä sekä rajoitetaan ja lievennetään vahinkoja

Arctic Rescue

Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksilla on yhteinen pohjoisiin olosuhteisiin erikoistunut pelastusjoukkue. Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksilla on yhteinen pohjoisiin olosuhteisiin erikoistunut pelastusjoukkue. Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksilla on yhteinen pohjoisiin olosuhteisiin erikoistunut pelastusjoukkue.

Ensivastetoiminta

Ensivaste tarkoittaa mitä tahansa (usein viranomaista) yksikköä, joka ehtii ensimmäisenä tapahtumapaikalle.

Lapin Pelastuslaitoksessa ensivaste toimii ensihoidon toimintaketjussa ensiauttajatasolla eli sen henkilöstö kykenee aloittamaan tehokkaasti hätäensiavun, juuri sen avun, jolla usein voidaan henki pelastaa. Ensiauttajat käyttävät apuna ensihoidosta tuttua tutkimus- ja ensihoitovälineistöä, jota he ovat opetelleet käyttämään hätäensiavun tukena. Ensiauttajat ovat yhteydessä kunnan ensihoidon ja sairaankuljetuksen palveluntuottajaan ja kykenevät näin antamaan arvokasta ennakkotietoa tapahtumapaikalta kohteeseen saapuvalle ambulanssille. Ensiauttajat voidaan hälyttää paikalle myös avustamaan ensihoitohenkilöstöä, joilla on usein alkuvaiheessa kädet täynnä töitä potilasta hoitaessaan.

Kemikaalitorjunta

Kemikaalitorjunnalla tarkoitetaan kemikaaleista aiheutuvien onnettomuuksien ennaltaehkäisemistä, valvontatoimintaa ja kemikaalionnettomuuksien torjuntatoimenpiteitä. Lapin pelastuslaitokselle kuuluu kemikaalien pienimuotoisen varastoinnin valvonta. Suurien kohteiden valvonta kuuluu Turvatekniikan keskukselle.

Kemikaalisukelluksella tarkoitetaan välittömän vaaran alueella tehtäviä tiedustelu-, pelastus-, torjunta- tai muita vastaavia tehtäviä, jotka edellyttävät paineilmahengityslaitteen ja soveltuvan kemikaalisuojapuvun käyttöä.

Lapin alueella on seitsemän teollisuus- ja kaivoskohdetta, jotka kuuluvat kemikaalien vuoksi Seveso II direktiivin piiriin. Lisäksi liikenteessä maalla ja merellä kuljetaan kemikaaleja. Pelastuslaitos on varautunut toimimaan mahdollisessa onnettomuustilanteessa yhdessä muiden viranomaisten ja yritysten kanssa.

Meripelastus

Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Siihen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden laivojen ja veneiden auttaminen, onnettomuuksien ennaltaehkäisy, kadonneiden etsintä ja sairaankuljetukset meri- ja saaristo-alueilta. Perusteet näiden tehtävien suorittamiseen on säädetty kansainvälisin sopimuksin, sekä laein ja asetuksin. Meripelastusta suorittavat kaikki merellä ja rannikolla toimivat viranomaiset, kauppamerenkulku, sekä vapaaehtoisjärjestöt. Suomessa meripelastuksesta vastaa rajavartiolaitos ja sitä johdetaan Turun meripelastuskeskuksesta.

Lapin pelastuslaitoksella on valmius toimia merellä öljyntorjuntaveneillä sekä kaikilla vesialueilla pienemmillä pelastusveneillä. Talvella pelastuslaitos suorittaa tehtäviä vesialueilla moottorikelkoilla.

Pintapelastus

Pintapelastuksella tarkoitetaan veden pinnalta tai välittömästi pinnan alta ilman vesisukelluslaitetta tehtävää ihmisen, eläimen tai omaisuuden pelastamista ja vahingon torjuntaa. Lapin pelastuslaitoksella on pintapelastusvalmius sen toimipaikoilla.

Vesisukellus

Vesisukelluksella tarkoitetaan tehtäviä, jotka edellyttävät vesisukelluslaitetta ja -varustusta ihmisen sekä omaisuuden pelastamiseksi ja ympäristövahinkojen torjumiseksi. Vesisukellusta ovat myös virka-apusukellukset sekä vesisukellustaitojen ylläpitämiseksi tapahtuvat harjoitukset.

Lapin pelastuslaitoksella on vesisukeltajia kolmella toimipaikalla; Kemissä, Torniossa ja Rovaniemellä. Vesisukeltajia voidaan siirtää onnettomuuspaikalle ajoneuvo- ja venekalustolla tai rajavartiolaitoksen helikopterilla. 

Öljyvahingon torjunta

Lapin pelastuslaitos huolehtii alueellaan öljyvahinkojen torjunnasta maalla ja merellä. Pelastuslaitoksella on öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma, jonka mukaan toimintaa kehitetään yhteistyössä ympäristöviranomaisen kanssa.