Hyppää sisältöön

Suojelemme ja pelastamme ihmisiä, omaisuutta, ympäristöä ja pääkaupungin toimintoja sekä rajoitamme ja lievennämme ihmisten, teknisten vikojen tai luonnon aikaansaamien onnettomuuksien ja siviilikriisien aiheuttamia vahinkoja ja seurauksia.

Pelastustoiminta on lakisääteistä viranomaistoimintaa, johon kuuluu hälytysten vastaanottaminen, väestön varoittaminen, uhkaavan onnettomuuden torjuminen, onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien suojaaminen ja pelastaminen, tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajaaminen sekä näihin toimiin liittyvät johtamis-, viestintä-, huolto- ja muut tukitoiminnat. Onnettomuuspaikalla pelastustoimintaa johtaa pelastusviranomainen.

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella työskentelee yli 500 erikoiskoulutettua pelastaja-ensihoitajaa ja noin 75 päätoimista ensihoitajaa.

Pelastajamme ovat saaneet Helsingin erityistarpeita varten laaja-alaisen erikoiskoulutuksen kaikkiin niihin uhkiin, joita maan pääkaupunkiin voi kohdistua. Pelastaja-ensihoitajan työ on monitaitoista osaamista. Normaali työvuoro kestää 24 tuntia. Työvuorosta tehdään 12 tuntia työtä pelastusyksikössä palo- ja pelastustehtävissä sekä 12 tuntia ensihoitoyksikössä ensihoitotehtävissä. Työvuoron jälkeen on kolme vuorokautta vapaata.

Helsingin pelastuslaitoksella on yksitoista pelastusasemaa eri puolilla kaupunkia. Suomenlinnan pelastusasema on avoinna toukokuusta loppusyksyyn asti. Sammutus- ja pelastustehtäviin hätäkeskus hälyttää lähimmän pelastusyksikön, jollainen on kaikilla pelastusasemilla. Tarvittaessa käytetään apuna Helsingin viittätoista sopimuspalokuntaa. Pelastustoimen alueen rajat ylittävästä yhteistoiminnasta on sovittu Helsingin, Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa.

Pelastustoiminnan johtaminen

Pelastustoimen periaatteena on, että pelastusyksiköt eli paloautot lähtevät liikkeelle minuutin sisällä hälytyksestä ja kohde tavoitetaan viiden minuutin ajomatkan sisällä. Operatiivinen valmiutemme on rakennettu niin, että järjestelmä kestää, vaikka hälytykset ruuhkautuisivat. Jos kaikki omat yksikkömme ovat hälytyksessä, nostamme sopimuspalokuntien valmiutta tai pyydämme apua naapurikunnista.

Pelastustoimea johdetaan keskuspelastusaseman tilannekeskuksesta, jossa työskentelevä päivystävä palomestari vastaa tilannekuvan ylläpitämisestä ja tukee onnettomuuspaikalla toimivaa pelastustoiminnan johtajaa päätöksenteossa ja onnettomuusviestinnässä. Meillä on myös johtokeskusyksikkö, joka on nopeasti siirrettävissä onnettomuusalueen lähelle. Mikäli onnettomuus on pitkäkestoinen perustamme erillinen johtokeskuksen pelastuslaitoksen suojatiloihin.

Pelastustoiminnan suuronnettomuusvalmius pohjautuu hyvään päivittäisten onnettomuuksien pelastusvalmiuteen. Suuronnettomuuksien pelastustoiminta edellyttää lisäksi pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten laajaa ja saumatonta yhteistyötä sekä pelastustoiminnan johtamisjärjestelmien ja toiminnassa käytettävien resurssien tehostettua käyttöä.

Pelastustoiminta osana ensivastetta

Pelastajamme ovat saaneet ensihoitokoulutuksen, ja voivat siten antaa loukkaantuneille nopeasti ensihoitoa onnettomuuspaikalla. Pelastusyksikkömme toimivat tarvittaessa osana ensihoitopalvelua ja suorittavat ensivastetoimintaa. Mikäli kaikki ensihoitoyksiköt eli ambulanssit ovat kiinni tehtävässä, voimme lähettää lähimmän pelastusyksikön sairastuneen luokse. Näin saamme avun nopeammin sitä tarvitsevan luokse, ja hoitotoimenpiteet voidaan aloittaa viivytyksettä.

Lue lisää:

Pelastusasemat kartalla
Helsingin pelastusliitto / vapaaehtoistoimita/sopimuspalokunnat