Hyppää sisältöön

Palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen säilytys asuinrakennuksissa

Asuinhuoneistossa mukaan lukien niihin kuuluvat parvekkeet, terassit tai vastaavat tilat, saa turvallisuutta vaarantamatta säilyttää

 • palavia nesteitä sekä aerosoleja (kategoria 1—2) yhteensä enintään 25 litraa ja
 • nestekaasua enintään 25 kilogrammaa.

Muita kuin edellä mainittuja syttyviä kaasuja ei asuinhuoneistossa saa säilyttää.

Asuinrakennukseen kuuluvassa erillisessä varastotilassa saa lisäksi säilyttää

 • palavia nesteitä sekä aerosoleja (kategoria 1—2) yhteensä enintään 50 litraa ja
 • nestekaasua enintään 50 kilogrammaa.

Nestekaasun ja muiden ilmaa raskaampien syttyvien kaasujen säilytys on kielletty rakennusten kellari- ja ullakkotiloissa ja muissa vastaavissa tiloissa. Palavia nesteitä ja syttyviä kaasuja ei saa säilyttää yhtä useamman asuinhuoneiston käsittävän rakennuksen yhteisessä kellari- tai ullakkotilassa, joka on tarkoitettu asuntokohtaisen talousirtaimiston säilyttämiseen. Edellä säädettyjä enimmäismääriä laskettaessa ei oteta huomioon alkoholijuomia.

Palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen säilytys moottoriajoneuvosuojassa

Moottoriajoneuvosuojassa saa säilyttää palavaa nestettä ja syttyvää kaasua ajoneuvoon, työkoneeseen ja niihin verrattavaan laitteeseen kuuluvassa, moottoriin kiinteästi liitetyssä polttoainesäiliössä sen tilavuuden mukaisen määrän. Tämän lisäksi saa säilyttää:

 • kategorioiden 1—3 syttyviä nesteitä tai aerosoleja (kategoria1—2) yhteensä enintään 60 litraa,
 • palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 60 celsiusastetta enintään 200 litraa sekä
 • nestekaasua enintään 25 kilogrammaa.

Muita kuin edellä mainittuja syttyviä kaasuja näissä tiloissa ei saa säilyttää.

Nestekaasun säilytys eräissä tapauksissa

Kaasukäyttöisessä ajoneuvossa saa olla kiinteän polttoainesäiliön sisältämä määrä nestekaasua. Nestekaasun säilytys on kielletty sellaisien ajoneuvojen, veneiden, sosiaalitilavaunujen ja niihin rinnastettavien tilojen sisätiloissa, joissa yöpyy ihmisiä. Näiden tilojen ulkopuolella saa kyseisissä kulkuneuvoissa säilyttää nestekaasua enintään 25 kilogrammaa.

Räjähteiden ja ilotulitteiden säilytys asuinhuoneistoissa ja niihin liittyvissä varastoissa

Asuinhuoneistossa saa säilyttää enintään:

 • 2 kg ruutia
 • 20 000 ampuma-aseiden patruunaa (sisältäen myös työkaluissa ja lähetyspistooleissa käytettävät patruunat ja niiden sytytysnallit)
 • lyhytaikaisesti 5 kg luokkien F1, F2 ja F3 ilotulitteita ja luokan P1 pyroteknisiä tuotteita.

Räjähteiden omistajan hallinnassa olevassa muussa tilassa saa säilyttää enintään:

 • 5 kg ruutia
 • 30 000 ampuma-aseiden patruunaa (sisältäen myös työkaluissa ja lähetyspistooleissa käytettävät patruunat ja niiden sytytysnallit)
 • 25 kg ilotulitteita ja luokkien T1, T2, P1 ja P2 pyroteknisiä tuotteita sekä 5 kg pelastautumisvälineissä käytettäviä pyroteknisiä tuotteita (esimerkiksi valaisu- ja merkinantovälineet).

Räjähteitä tai ilotulitteita ei kuitenkaan saa säilyttää ullakkotiloissa eikä asuinhuoneistojen yhteisissä tiloissa tai talousirtaimiston asuntokohtaiseen säilyttämiseen varatussa tilassa (esimerkiksi asuinkerrostalon verkkokellarissa).

Kysy lisätietoja kyseisen alueen pelastuslaitokselta.

Lue lisää:

Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta, palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen säilytys
Asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista, säilytys asuinhuoneistossa, työtilassa ja muussa tilassa