Hyppää sisältöön
Varautuminen ja valmiussuunnittelu

Varautumispalvelut

Varautuminen ja valmiussuunnittelu tarkoittaa varautumista suuronnettomuuksiin, pitkäkestoisiin häiriötilanteisiin sekä poikkeusoloihin. Pelastuslaitos varautuu myös oman päivittäistoimintansa turvaamiseen kaikissa yhteiskunnan turvallisuustilanteissa.

Uhkamallit ovat valmiussuunnittelun perusta. Mallit voivat liittyä voimahuoltoon, tietoliikenteeseen, tietojärjestelmiin, kuljetuslogistiikkaan, yhdyskuntatekniikkaan, elintarvikehuoltoon, rahoitus- ja maksujärjestelmiin, julkisen talouden rahoituksen saatavuuteen, väestön terveyteen ja hyvinvointiin, suuronnettomuuksiin, luonnon ääri-ilmiöihin, terrorismiin ja muuhun yhteiskuntajärjestystä vaarantavaan toimintaan, rajaturvallisuuteen, poliittiseen, taloudelliseen ja sotilaalliseen painostukseen sekä sotilaalliseen voimankäyttöön.

Valmiussuunnittelussa selvitetään mm. uhkamallien tilanteiden vaikutukset organisaation tehtäviin ja toimintaan, toiminnassa ja tehtävissä tapahtuvat muutokset, toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja toimenpiteet normaalioloihin palaamiseksi mahdollisimman nopeasti.

Pelastuslaitos tukee kuntia valmiussuunnittelussa ja väestönsuojeluun varautumisessa. Kuntien valmiussuunnitelu tähtää siihen, että kunnan eri perustehtävät pystytään hoitamaan kaikissa turvallisuustilanteissa niin hyvin kuin mahdollista.

VSS-laukkuja rivissä.

Varautumispalvelujen henkilökunta

  • palveluyksikön toimintaa johtaa valmiuspäällikkö Mikael Mattila
  • pelastuslaitoksen sisäinen valmiussuunnittelu ja kuntien valmiussuunnittelun tukeminen: suunnittelijat Pia Hurme, Petri Lundén ja Arttu Wistbacka.
  • väestönsuojien tekninen neuvonta ja omatoiminen väestönsuojelu: Juha Karjalainen ja Lassi Tiittanen.
  • Vesihuolto, hulevasiasiat ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen Tiia Salo.

Väestönsuojakyltti

Varautumisen sanastoa

Ohjeita

HNS - Host Nation Support

Lue lisää:

Väestönsuojelu
Suojautuminen sisään
Varautuminen
Spek: väestönsuojelu
Spek: pelastussuunnitelma
Sisäministeriö: Väestönsuojelu
STUK
72 tuntia