Hyppää sisältöön

Uutiset ja tiedotteet

Kyltti, jossa lukee maanpäällinen palovesiasema

Sammutusvesisuunnitelma kuntiin lausuttavaksi

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on laatinut sammutusvesisuunnitelman kuntien ja keskeisten vesihuoltolaitosten kanssa yhteistyössä. Sammutusvesisuunnitelma laaditaan niin, että sammutusveden hankinta ja toimittaminen vastaavat paikallisesti määriteltyjä onnettomuusuhkia sekä esitetään ratkaisut sammutusveden toimittamiselle pelastustoiminnan tarpeisiin. Pelastuslaitos on tarvinnut lisävettä vuosina 2013–2022 yhteensä 1 936 kertaa.
Tiedote Pohjois-Karjala Pelastustoimi, 8.6.2023 11:54
Päivystävän palomestarin virka-auton keula.

Maastopalovaroitus ja avotuli

Metsäpalovaroitus on maakunnassa voimassa ainakin seuraavat kaksi vuorokautta ja varoitus jatkuu viikonlopun yli 60 prosentin todennäköisyydellä. Ilmatieteenlaitos antaa metsäpalovaroituksen alueelle, jossa metsäpalon vaara maanpinnan kuivuuden ja sääolosuhteiden johdosta on ilmeinen. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen tekeminen on kielletty pelastuslain (2011/379) 6§ mukaisesti.
Tiedote Pohjois-Karjala Pelastustoimi, 25.5.2023 14:43
Maastopalokyltti tien pientareella.

Maastopalokausi alkaa

Nyt on se aika keväästä, kun maastopalokausi alkaa. Ruohikkopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen ja koko maakunnassa astuu voimaan ruohikkopalovaroitus tiistaista alkaen. Varoitus on voimassa tiistain ja keskiviikosta perjantaihin varoituksen todennäköisyys on 30 prosenttia. Etenkin tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti. Nyt onkin syytä muistaa puutarha- ja pihatöitä tehdessä, että varoitus todellakin tarkoittaa sitä, että nuotiota tai muuta avotulta ei saa tehdä, eikä risuja tai muuta puutarhajätettä tällöin saa polttaa.
Tiedote Pohjois-Karjala Pelastustoimi, 8.5.2023 21:29
Pelastaja kiinnittää sammutusasun kypärää.

Hälytystehtävät pelastustoimessa vähentyneet - kehittämistä silti tarvitaan puutteiden korjaamiseksi

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella on alkuvuoden aikana ollut hälytystehtäviä 654. Tehtävämäärä on vähentynyt noin 22 prosenttia edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vähentyminen johtuu osin vuoden 2022 kevättalven runsaasta lumitilanteesta ja lumitilanteen aiheuttamista vaaratilanteista. Lisäksi merkittävää vähentymistä on tapahtunut liikenneonnettomuus- ja ensivastetehtävien määrissä.
Tiedote Pohjois-Karjala Pelastustoimi, 4.5.2023 15:59

Sosiaalinen media

Facebook 
Twitter 
Instagram
Youtube

Yhteystiedot

Itä-Suomen pelastuslaitosten viestintäpäällikkö
Mari Voutilainen
puh. 0400-960177
etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi
etunimi.sukunimi@pelastustoimi.fi