Hyppää sisältöön
Palomies pumpulla

Ilmoita kulotuksesta

Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoituksen tehtyään kulottaja on edelleenkin vastuussa toimenpiteen turvallisuudesta. Laajoja alueita kulotettaessa lisäävät kuivat olosuhteet ja tuuli tulipalon vaaraa sekä leviämisriskiä vielä kulotuksen päätyttyäkin. Metsämaan kulotus voidaan suorittaa vain työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.

Huomioi kulotuksessa, että tulen aiheuttamat savukaasut eivät aiheuta ongelmia ympäristölle tai naapureille.

Jokaisen on oltava huolellinen ja varovainen tulipalonvaaran ja vahingon välttämiseksi. Varmista aina ennen kulotusta Ilmatieteenlaitoksen varoitukset ja ota myös sen hetkiset tuuli- ja sääolosuhteet huomioon. 

Kulotus vaatii varovaisuutta

  • alueen pelastusviranomainen voi kieltää avotulen tekemisen pelastustoimen alueella tai osassa siitä määräajaksi
  • metsämaan kulotus on aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa
  • kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle
  • ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua

Ole huolellinen ja muista kulotusalueen jälkivartiointi.

Lue lisää:

Tulentekoilmoitus
Ilmatieteenlaitoksen varoitukset
Pelastuslaitokset
Pelastuslaki