Hyppää sisältöön

Sähköturvallisuuden suunnittelu

Yleisötilaisuuksissa on usein tarve tehdä tilapäisiä sähköasennuksia. Tilaisuuden järjestäjän on huomioitava sähköturvallisuus jo suunnitteluvaiheessa. Tilapäiset sähköasennukset nostavat tilaisuuden riskitasoa muiden onnettomuuksien osalta ja lisäävät tulipalon mahdollisuutta.

Huolehdi sähkön osalta seuraavasta

 • Sähköasennukset on tehnyt kelpoisuusvaatimuksen täyttänyt henkilö tai yritys.
 • Kulkureiteillä ja poistumisteillä olevat johdot on suojattu esimerkiksi kaapelikouruilla, kumimatoilla, maahan upottamalla tai ylös nostamalla.
 • Sähkö- ja muut johtovedot eivät saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa myöskään tapahtuma-alueen ulkopuoliselle kävely- tai pyöräliikenteelle: käydä mahdollisissa kaapeloinneissa heijastavaa materiaalia ja varoittavia liikennemerkkejä.
 • Ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja.
 • Ulkona käytettävät sähkölaitteet ovat suojamaadoitettuja, suojaeristettyjä tai suojajännitteellä toimivia. Kuivissa ulko-olosuhteissa voidaan tilapäisesti käyttää myös sisäkäyttöön tarkoitettuja suojamaadoitettuja tai suojaeristettyjä laitteita. Näissä tilanteissa laitteet eristetään maasta sekä suojataan sateelta ja kosteudelta.
 • Tilapäisistä sähköasennuksista laaditaan asennustodistus, joka on saatavilla tapahtumapaikalla.

Aggregaattien osalta on huomioitava asiat

 • Aggregaatit on sijoitettu riittävän etäälle rakennuksista, rakennelmista, liikenneväylistä ja yleisöalueesta.
 • Aggregaattien käytössä noudatetaan Vaaralliset kemikaalit yleisötilaisuuksissa -kohdassa mainittuja turvallisuusjärjestelyitä.
 • Aggregaattien läheisyyteen on sijoitettu vähintään 34A183BC-teholuokan käsisammutin sekä riittävä määrä imeytysainetta.

Energiakatko

Yleisötilaisuuksissa tulee varautua myös mahdollisiin energianjakelun katkoihin. Järjestäjän tulee pohtia, millä tavoin tilaisuus voidaan turvallisesti keskeyttää energianjakelun katketessa. Tapahtuma-alueelta tulee kaikissa tilanteissa voida poistua turvallisesti.

Energiajakelun katkoihin varautuminen

 • Poistumisreittien valaistus on varmistettava esimerkiksi akkuvarmennetuilla poistumisreittimerkinnöillä, aggregaateilla tai käsivalaisimilla.
 • Ihmisten opastamiseen on varauduttu esimerkiksi megafoneilla tai erillisellä energianlähteellä varmennetulla äänentoistolaitteistolla.

Lue lisää:

Vaaralliset kemikaalit yleisötilaisuuksissa
Sähköturvallisuus, Turvallisuus ja kemikaalivirasto