Hyppää sisältöön

Kymenlaakson alueelle on laadittu sekä turvallisuusviestintä-, että valvontasuunnitelma, jotka ohjaavat palvelutasopäätöksen mukaisesti riskienhallinnan palvelualueen toimintaa tehokkaaseen onnettomuuksien ennalta ehkäisyyn.

Turvallisuusviestintätilaisuuksia järjestetään suunnitellusti ja Kymenlaakson pelastuslaitos osallistuu lisäksi valtakunnallisiin onnettomuuksien ennalta ehkäisyyn tähtääviin kampanjoihin, kuten NouHätä!:än ja 112-päivään. Pelastuslaitos tekee tiivistä yhteistyötä myös sidosryhmien kanssa, esimerkiksi Poliisin ja Liikenneturvan kanssa järjestetään vuosittain Punainen Liitu -kampanja toisen asteen opiskelijoille. Kampanjalla pyritään parantamaan nuorten liikenneturvallisuutta.

Valvontatoiminta koostuu erilaisista palotarkastuksista sekä asiakirjavalvonnasta. Valvontaa tehdään asuinrakennusten itsearvioinnista aina isoihin kemikaalikohteisiin asti. Valvontatoiminnalla voidaan puuttua Pelastuslain 379/2011 velvoitteiden laiminlyönteihin ja sitä kautta edistää turvallisuutta alueella.