Hyppää sisältöön

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan tehtävä on auttaa, jos ennaltaehkäisystä ja varautumisesta huolimatta tapahtuu onnettomuus tai tulee muu hätätilanne. Toimintavalmius määritellään riskiperusteisesti. Yhteistoiminta naapuripelastuslaitosten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa tuo turvaa ja tehokkuutta toimintaamme.

Ensihoito 

Ensihoitopalvelumme tuotetaan yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Ensihoitopalvelu ja siihen liittyvä sairaanhoito ovat osa terveydenhuoltoa.

Varautuminen

Omatoiminen varautuminen korostuu erilaisissa häiriötilanteissa. Vaara- ja onnettomuustilanteessa huolehdimme väestön varoittamisesta esimerkiksi väestöhälyttimien avulla.

Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyllä pyritään pienentämään onnettomuuden todennäköisyyttä ja ennalta varautumalla vähentämään onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja.

Valvontatoiminta

Meidän tehtävänämme on valvoa, että erilaiset toiminnat ja toimintaympäristöt ovat turvallisia. Turvallisuuden teet kuitenkin sinä itse.

Rakenteellinen paloturvallisuus ja maankäytön ohjaus

Ohjauksemme tarkoitus on asukkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen sekä pelastus- ja ensihoitohenkilöstön toimintamahdollisuuksien turvaaminen.

Tapahtumaturvallisuus

Tapahtumien turvallisuus vaatii suunnittelua etukäteen. Ole ajoissa yhteydessä viranomaisiin. Turvallisuus on järjestäjän vastuulla.

Turvallisuuskoulutus

Turvallisuus paranee kouluttautumalla. Huolehdi, että sinulla on ajantasainen turvallisuusosaaminen.

Turvallisuusviestintä

Me haluamme tehdä sinun arjestasi turvallisemman. Tärkein tavoitteemme kuitenkin on, että myös sinä tiedät ja tunnet mahdollisuutesi vaikuttaa jokapäiväiseen turvallisuuteen.

Vapaaehtoistoiminta

Toiminta-alueellamme voit osallistua monenlaiseen pelastustoimintaan liittyvään vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminta antaa mahdollisuudet toisten auttamiseen ja omien taitojen kehittämiseen.

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Erityisen vaaran kohteissa tehdään ulkoinen pelastussuunnitelma. Toiminnanharjoittaja vastaa pelastussuunnitelman laadinnasta.

Pelastustoiminnan yksiköt ja kalusto

Tutustu yksiköihimme ja kalustoomme.

Usein kysytyt kysymykset

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Palveluhinnasto

Osa pelastuslaitoksen palveluista on maksullista.