Hyppää sisältöön

Pelastuslaitoksilla on velvollisuus laatia ulkoinen pelastussuunnitelma pelastuslaissa määritellyistä erityistä vaaraa aiheuttavista kohteista. Ulkoinen pelastussuunnitelma on asiakirja, jossa määritellään toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti.

Ulkoinen pelastussuunnitelma laaditaan yhteistyössä toiminnanharjoittajan sekä muiden viranomaisten kanssa, ja sitä laadittaessa on kuultava vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä.

Ulkoiset pelastussuunnitelmat tarkistetaan vuosittain ja päivitetään vähintään kolmen vuoden välein. Ulkoisiin pelastussuunnitelmiin liittyviä suuronnettomuusharjoituksia järjestetään vähintään kolmen vuoden välein.

Helsingissä on viisi toimijaa, joiden kanssa ulkoinen pelastussuunnitelma on laadittu, ja joiden kanssa järjestetään lakisääteisiä yhteistoimintaharjoituksia:

Turvallisuustiedotteet:

Helen - Salmisaari
Helen - Vuosaaren voimalaitos
Helsingin Satama