Hyppää sisältöön

Pelastuslaki velvoittaa pelastuslaitokset huolehtimaan alueillaan:

1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa

2) pelastustoimen valvontatehtävistä

3) väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä sekä

4) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä

Lisäksi pelastuslaitos:

1) voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken on sovittu terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 §:n 2 momentin perusteella

2) tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä on kunnan kanssa sovittu

3) huolehtii öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä

Pirkanmaan pelastuslaitos vastaa pelastustoimen järjestämisestä kaikkiaan 23 kunnan alueella - toimimme siis koko Pirkanmaalla!

Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastustoiminnan vastuualueeseen kuuluu tilanne- ja johtokeskus sekä eteläinen ja pohjoinen pelastusalue. Pelastustoiminnan vastuualuetta johtaa pelastuspäällikkö.

Pelastuslaitoksen toiminta-alueella on yhteensä 61 paloasemaa, joista 14 toimii ympärivuorokautisesti. Lisäksi Pirkanmaalla toimii 47 VPK:aa, viisi sotilaspalokuntaa ja yksi tehdaspalokunta, joilla on sopimus pelastuslaitoksen kanssa. Pirkanmaan pelastuslaitoksella on sopimus myös Suomen meripelastusseura Pirkanmaa ry:n kanssa.