Hyppää sisältöön

Ilotulitteiden myynti ja varastointi kaupan yhteydessä

Ilotulitteiden myynti kuluttajille on kielletty 1.12.-26.12. välisenä aikana, ellei ostajalla ole pelastusviranomaisen päätöstä.

Ilotulitteiden myynti ja varastointi kaupan yhteydessä edellyttää pelastusviranomaisen päätöksen. Tee ilmoitus vähintään kuukautta (1kk) ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoitukseen on liitettävä mittakaavaan 1:1000 tai 1:2000 laadittu asemapiirros, josta selviää

 • liikkeen sijainti
 • lähiympäristö 100 m säteellä rakennuksineen
 • liikerakennuksen ulkopuolelle suunniteltujen varastosuojien sijainti

Lisäksi ilmoituksessa tulee olla mittakaavaan 1:50 tai 1:100 laaditut piirustukset, joista selviää varastosuojien sijainti sekä rakennepiirustukset, jos varastosuojan rakenne ei täytä standardin SFS 4399 vaatimuksia.

Pelastuslaitos tekee ilmoituksen perusteella päätöksen, jossa vahvistetaan

 • paikka, jossa varastointia saa harjoittaa
 • varastoitavien ilotulitteiden suurimmat sallitut määrät ja luokat
 • varastointipaikat ja -tavat sekä
 • muut mahdollisesti asetetut ehdot.

Pelastuslaitoksen vastuulla on tarkistaa ilotulitteiden myynnin ja varastoinnin järjestelyt.

Ilmoitusmenettelyt

Mikäli kohteesta on jo aiemmin laadittu ilmoitus ja saatu päätös, niin suppea ilmoitusmenettely riittää. Muussa tapauksessa kyseessä on laaja ilmoitusmenettely.

Edellytykset suppean ilmoitusmenettelyn käyttöön ovat seuraavat:

 • varastointi-ilmoitus ja -päätös tehty aiempina vuosina
 • aiempi pelastusviranomaisen päätös saatavilla (pakollinen liite)
 • toiminnanharjoittaja on sama kuin ilmoittaja
 • myynti ja varastointi tapahtuvat samalla ajanjaksolla kuin aiemmin
 • myyntipisteen ja varaston järjestelyt ovat aiemman ilmoituksen ja päätöksen mukaisia.

Ilmoitukset

Ilmoitus liitteineen toimitetaan sille pelastuslaitokselle, jonka alueella toimintaa harjoitetaan. Lisätietoa, ilmoittaminen ja ilmoitusten palauttaminen ohjeistetaan kyseisen alueen pelastuslaitoksen sivuilla. Ota tarvittaessa yhteyttä pelastuslaitokseen, kysy lisätietoja sekä ohjeita.

Lue lisää:

Ilotulitus
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), 63–64 §
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), 87 §
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015), 45–47 §
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015), 56–57 §
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015), 40-41 §