Hyppää sisältöön

Onko kotisi turvallinen?

Suomessa tapahtuu vuosittain yli miljoona vakavaa tai lievää tapaturmaa, joista yli 70 % on koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Vuonna 2017 kotona tapahtuneissa tapaturmissa tapahtui lähes 400 000 loukkaantumista, mikä tarkoittaa yli tuhatta tapaturmaista loukkaantumista kotona joka päivä.

Koti on yllättävän vaarallinen paikka. Jopa kaksi kolmesta tapaturmasta sattuu kotona tai vapaa-aikana. Pyri ennaltaehkäisemään onnettomuus…

Yleisin tapaturman aiheuttaja

Kaatuminen, liukastuminen, kompastuminen tai putoaminen ovat yleisimpiä kotitapaturmien aiheuttajia. Ne muodostavat n. 44 % kaikista kotitapaturmista. Suurin osa kotitapaturmista tapahtuu kodin piha-alueella, parvekkeella tai terassilla. Sääolosuhteista aiheutuva liukkaus moninkertaistaa onnettomuusriskiä, joten hiekoittaminen tai suolaaminen on suositeltavaa. Piha-alueille kannattaa myös asentaa tukevia kaiteita ja huolehtia hyvästä pihavalaistuksesta.
Sisätiloissa tapahtuvista tapaturmista kymmenesosa tapahtuu kodin märkätiloissa. Voit estää liukastumisia ja kompastumisia märkätiloissa esimerkiksi varmistamalla, että saunan kaide on tukeva sekä asentamalla riittävästi tukikahvoja.
Suurin osa ikääntyneiden kaatumisista tapahtuu sisätiloissa ja johtuu liikuntakyvyn ja -koordinaation heikkenemisestä, lääkityksestä ja muistiongelmista. Notkeutta lisäävä liikunta, lihaskuntoharjoitukset ja tasapainoharjoitukset alentavat kaatumisriskiä. Myös liukuesteet ja hyvien jalkineiden käyttäminen vähentävät kaatumisriskiä. Ulkoiluun on saatavilla liukastumista ehkäiseviä nastakenkiä, sauvoja ja muita apuvälineitä. Yksinkertaisinta on välttää ulkoilua liukkaalla säällä.

Tulipalot syttyvät huolimattomuudesta

Puolet tulipaloista on ihmisten itsensä aiheuttamia. Näistä tulipaloista noin kolmasosa tapahtuu huolimattomuuden vuoksi. Kotien tulipalot johtuvat tulisijan tai sähkölaitteiden virheellisestä käyttämisestä, avotulen ja kynttilöiden huolimattomasta käytöstä sekä tupakoinnista. Yli 90 % palokuolemista sattuu asuinrakennuksissa. Alkoholilla on usein vaikutusta asiaan. Muista, että tulipalon syttyessä reaktioaika on lyhyt – vain kahdesta kolmeen minuuttia.
Paras tapa ehkäistä tulipaloja kotona on ennakointi.

  • muista säännöllisesti tarkastaa palovaroitinten ja muiden hälytyslaitteiden toimivuus. Esimerkiksi talven jälkeen mökille saavuttaessa paristot kannattaa uusia heti
  • opettele ja opeta perheenjäsenille turvalliset poistumisreitit palon varalta ja hanki alkusammutusvälineet. Sijoita ne näkyville ja helposti esille saataville.
  • paras ja turvallisin ratkaisu on hankkia kotiin sarjaan kytketyt palovaroittimet, jotka on liitetty myös järjestelmän hälytyskeskuksen valvontaa
  • älä jätä kynttilöitä tai avotulta palamaan itsekseen
  • ole huolellinen sähkölaitteiden ja etenkin hellan käytössä
  • vältä sisällä ja päihtyneenä tupakointia

Huolehdi osoitemerkinnöistä – nopeutat pelastustyötä

numerointimerkintä esimerkit, toisessa kuvassa valot päällä

Asianmukainen opastus nopeuttaa pelastustyötä, joten huolehdi kotisi osoitenumeron ja porrashuoneiden tunnuksien näkyvyydestä. Tarkista, että ne näkyvät selkeästi kadulle tai muulle liikenneväylälle. Merkinnän tulee näkyä myös pimeällä ja pystyä opastamaan hälytysajoneuvo perille. Talo-/numeromerkinnän tulisi olla 12 cm korkea ja erottua selkeästi taustasta. Useiden talojen ryhmittymässä tulee käyttää sisäänajoväylälle sijoitettua opastetaulua/tonttikarttaa, josta selviää talomerkinnät ja talojen sijainti.

Ennakoi - vältät onnettomuudet...

Voit helposti pienentää tapaturma-, onnettomuus- ja turvallisuusriskejä

Iso osa kodin tapaturmista on ehkäistävissä hyvällä varautumisella ja ennakoinnilla. Pienetkin asiat, kuten lääkkeiden pitäminen lukkojen takana, kaiteiden turvallinen kiinnitys ja automaattiset valaistusjärjestelmät ehkäisevät onnettomuuksia ja loukkaantumisia. Paloturvallisuudesta huolehtiminen ja murtovarkauksien ehkäisy on nykyteknologian sekä hyvien välineiden avulla yksinkertaista ja edullista.

Lue lisää:

Kaatumisvaaran arviointi
Tapaturmien ehkäisy
Varoittimet