Hyppää sisältöön

Meripelastus ja öljyntorjunta

Olemme hyvin varautuneita merellä ja saaristossa tapahtuvaan pelastustoimintaan sekä ympäristöonnettomuuksiin, kuten öljyvahinkoihin.
Merellinen suorituskykymme koostuu useista eri kokoluokan aluksista ja miehistöstä, jolla on ammattimerenkulkuun vaadittava pätevyys ja kaikkiin merellisiin tehtäviin — öljyntorjunta, sammutus- ja pelastustoiminta sekä ensihoito — tarvittava pätevyys ja osaaminen. Kykenemme toimimaan tehokkaasti sekä avomerellä että saariston ahtaissa paikoissa ja matalissa vesissä.

Aluksemme kykenevät viemään avomeripuomia kohdealueelle, keräämään öljyä merestä suuriakin määriä ja majoittamaan miehistöä pitkäkestoisessa tilanteessa. Monitoimiveneemme ovat lisäksi varustettu sammutus- ja pelastuskalustolla sekä ensivastetehtävien vaatimalla hoitovälineistöllä ja paaripotilaan kuljetuspaikoilla. Lisäksi kalustoa on Helsingin kaupungin toimialoilla ja sopimuspalokunnilla.

Pelastuslaitoksen meriasemat ovat Kaivopuistossa, Herttoniemessä, Vuosaaressa ja Suomenlinnassa. Öljyntorjuntavarikkomme on Santahaminassa. Maalla tapahtuvia öljyvahinkoja varten meillä on erityisesti öljyntorjuntaan suunniteltu pelastusajoneuvo.

Vesipelastussukellus

Palomiesten tutkintotodistus sisältää valmiudet pintapelastukseen. Pelastussukeltajamme ovat kuitenkin erikoiskoulutettuja ammattilaisia. Pelastussukeltajien asemapaikka on Erottajan pelastusasemalla. Pelastussukeltajat siirtyvät onnettomuuspaikalle pelastusyksiköllä, veneellä tai tarvittaessa helikopterilla.