Hyppää sisältöön

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen, varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä se, että onnettomuustilanteissa ihmiset osaavat toimia oikein onnettomuuden vahinkojen vähentämiseksi.

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi:

  • annamme ohjausta ja neuvontaa ihmisille, yrityksille ja yhteisöille
  • teemme monipuolista turvallisuusviestintää
  • annamme turvallisuuskoulutuksia
  • suoritamme palotarkastuksia ja palontutkintaa
  • valvomme pelastuslain säädösten ja kemikaaliturvallisuuslain velvoitteiden noudattamista
  • teemme yhteistyötä muiden viranomaisten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn palvelut

Valvonta

Valvonnalla haluamme tehdä meidän kaikkien elinympäristöstä mahdollisimman turvallisen. Turvallisuus luodaan yhdessä.

Turvallisuusviestintä ja koulutus

Turvallisuusviestinnällä pyrimme lisäämään tietämystäsi siitä, miten voit itse vaikuttaa jokapäiväiseen turvallisuuteesi. Tarjoamme myös turvallisuuskoulutusta tietojesi ja taitojesi pitämiseksi ajan tasalla.

Varautuminen, valmiussuunnittelu ja väestönsuojelu

Omatoiminen varautuminen on jokaisen velvollisuus hätätilanteiden varalta. Vaara- ja onnettomuustilanteessa huolehdimme väestön varoittamisesta ja suojaamisesta.

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Erityisen vaaran kohteissa tehdään ulkoinen pelastussuunnitelma. Toiminnanharjoittaja vastaa pelastussuunnitelman laadinnasta.