Hyppää sisältöön

Ilotulitteet

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä

Ilotulitus ilman erillistä ilmoitusta on sallittu 31.12. klo 18:00 - 1.1. klo 02:00.

Muina aikoina ilotulitteiden käytöstä tulee etukäteen ilmoittaa pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen tekee ilmoituksen perusteella asiasta päätöksen, jossa voidaan asettaa käytölle tarpeellisia ehtoja tai kieltää ilotulitteiden käyttö, jos siitä aiheutuu erityistä vaaraa.

Käytä tätä lomaketta, kun haluat yksityishenkilönä tehdä ilmoitusta ilotulitteiden käytöstä.

Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttöä.

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä

Tapahtumien ja yleisötilaisuuksien tuliesitysten ja tehosteiden käyttö

Näillä lomakkeilla laadit ilmoituksen tehosteiden käytöstä yleisötilaisuudessa ja ilmoituksen tuliesityksestä. Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta.

Alla olevat sähköiset lomakkeet toimitetaan ilmoituksen lopussa olevaa lähetä-toimintoa käyttämällä pelastuslaitos.tapahtumat@hyvaep.fi-sähköpostiin.

Ilmoituslomake tehosteiden käytöstä

Ilmoituslomake tuliesityksestä

Ilotulitteiden myynti

Toiminnanharjoittajan on tehtävä pelastuslaitokselle ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä.
Suppeaa ilmoituslomaketta voi käyttää, mikäli lomakkeessa eritellyt ehdot täyttävät. Muussa tapauksessa on käytettävä laajaa ilmoituslomaketta.

Ilotulitteiden myynnin itsearviointilomake
Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (suppea)
Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (laaja)
Lähetä ilotulitemyyntiin liittyvät lomakkeet sähköpostiin pelastuslaitos.kemikaali@hyvaep.fi