Hyppää sisältöön

Alueellinen tilannekeskus pitää yllä koko Itä-Suomen yleistä turvallisuustilannekuvaa.

ISTIKE-logo

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksilla on yhteistoimintasopimus yhteisestä Itä-Suomen pelastuslaitosten tilannekeskuksesta, ISTIKE:stä. Pohjois-Savon pelastuslaitos vastaa tilannekeskustoiminnan järjestämisestä 24/7/365 sopimuksen mukaisesti. Alueellinen keskitetty tilannekeskustoiminta turvaa yhdenvertaiset pelastustoimen johtamisen tukipalvelut neljän hyvinvointialueen toimialueella sekä edesauttaa pelastustoimen varautumista yhteiskunnallisten muutosten tuomiin haasteisiin. 
 
Alueellinen tilannekeskus pitää yllä koko Itä-Suomen yleistä turvallisuustilannekuvaa. Tilannekeskus kerää ja muokkaa tietoa pelastustoiminnan johtamista ja päätöksentekoa varten. Tilannekeskus seuraa aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä raportoi niistä tarvittaessa etupainotteisesti pelastuslaitosten suuntaan. Jatkuva seuranta mahdollistaa sen, että häiriö- ja poikkeustilanteisiin voidaan varautua ennakkoon. 
 
Tilannekeskus toimii päivittäisissä keskisuurissa ja suurissa häiriö- sekä onnettomuustilanteissa tilannekuvan tuottajana kaikille Itä-Suomen pelastuslaitoksille sekä rajapintana yhteistoimintaviranomaisten ja muiden tahojen suuntaan. Tilannekeskus tekee tiivistä yhteistyötä muiden pelastuslaitosten tilanne- ja johtokeskusten kanssa, sekä tarvittaessa myös muiden viranomaisten (poliisi, rajavartiolaitos, puolustusvoimat, sisäministeriö, AVI) ja sidosryhmien kanssa. Pelastustoiminnan johtamisen tukemiseksi tilannekeskus selvittää erilaisia tietoja onnettomuuskohteesta sekä sen ympäristöstä. Lisäksi tilannekeskuksella on muun muassa kyky laatia pyydettäessä vaara- ja onnettomuustiedotteita eri onnettomuustilanteista. 
 
Tilannekeskuspäällikkö Anna Eskelinen vastaa ISTIKE:n ylläpidosta ja toiminnan kehittämisestä. 
 
Lisätietoja:
Anna Eskelinen
Tilannekeskuspäällikkö
puh. 044 718 8119