Hyppää sisältöön

Väestönsuoja on tila tai rakennus, joka suojaa ihmisiä räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, rakennussortumilta, paineaalloilta sekä terveydelle vaarallisilta aineilta ja säteilyltä. Väestönsuojat on merkitty kansainvälisellä tunnuksella, joka on sininen kolmio oranssilla taustalla.
Helsingissä on noin 5 500 väestönsuojaa, joissa on noin 900 000 suojapaikkaa. Väestönsuojien ja suojapaikkojen määrä kaupungissa on riittävä kattamaan paitsi vakituisten asukkaiden myös kaupungissa vierailevien ja ulkona liikkuvan väestön suojautumistarpeen.
Jos väestönsuojaa käytetään normaalioloissa muuhun tarkoitukseen, se on voitava kunnostaa väestönsuojakäyttöön 72 tunnissa. Väestönsuojeluvälineet ja väestönsuojalaitteet on voitava ottaa käyttöön saman ajan kuluessa. 

Poikkeusoloissa väestönsuojaan siirtymisen tarpeesta annetaan tieto yleisellä vaaramerkillä ja vaaratiedotteella, joka luetaan radiokanavilla, näytetään televisiokanavilla ja lähetetään 112-mobiilisovelluksella.

Kiinteistökohtaiset väestönsuojat

Rakennuksessa asuvia, työskenteleviä tai oleskelevia varten rakennetut kiinteistökohtaiset väestönsuojat ovat Helsingin väestönsuojelun perusta. Niiden käyttö perustuu pelastuslaissa määriteltyyn väestönsuojan rakentamisvelvollisuuteen. 

Kiinteistökohtaisen suojan sijainnin voit selvittää kiinteistön omistajalta, isännöitsijältä tai pelastussuunnitelmasta. Usein suoja on rakennuksen kellarikerroksessa ja se on normaaliaikoina käytössä esimerkiksi varastotilana. 

Rakennuksessa sijaitsevan väestönsuojan kunto ja käyttövalmius ovat rakennuksen omistajan tai haltijan vastuulla. Suojan omistaja huolehtii siitä, että suoja laitteineen pysyy kunnossa ja että siellä on kunnon ylläpitämistä ja suojautumistilanteita varten tarpeelliset työkalut ja välineistöt. Väestönsuojan tarkastaminen on tehtävä vuosittain. Suojiin tulee myös varata riittävä määrä koulutettua henkilöstöä väestönsuojelutehtäviin.

Kalliosuojat

Helsingin kalliosuojat ovat yleisiä väestönsuojia ja yhteisväestönsuojia tai näiden yhdistelmiä. Yleiset väestönsuojat ovat kaupungin rakennuttamia kalliosuojia Helsingissä asuvia, työskenteleviä tai oleskelevia sekä ulkona liikkuvia henkilöitä varten. Yhteisväestönsuojat ovat useampia kiinteistöjä varten rakennettuja kalliosuojia, jotka on tarkoitettu näiden kiinteistöjen työntekijöiden tai asukkaiden käyttöön. 

Kalliosuojat ovat normaalioloissa hyötykäytössä, kuten liikunta- ja harrastetiloina sekä pysäköintihalleina. Myös metroasemat Sörnäisistä Ruoholahteen on varustettu väestönsuojalaittein, eli niitä voidaan tarvittaessa käyttää yleisinä väestönsuojina.
Pelastuslaitos tekee yhteistyötä useiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja väestönsuojelun tehtävissä toimii satoja koulutettuja vapaaehtoisia. 

Yleiset väestönsuojat löytyvät listattuna osoitetietoineen Helsingin kaupungin palvelukartasta.