Hyppää sisältöön

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnassa tarvittavat voimavarat mitoitetaan valtakunnallisia ja paikallisia onnettomuusuhkia vastaaviksi. Pelastustoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan siten, että onnettomuus- ja vaaratilanteiden edellyttämät toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti vuoden jokaisena päivänä 24/7 palveluna.

Pelastustoiminnan tehtäviksi on säädetty kuuluvaksi:

  1. Hälytysten vastaanottaminen
  2. Väestön varoittaminen
  3. Uhkaavan onnettomuuden torjuminen
  4. Onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen
  5. Tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen
  6. 1–5 kohdassa mainittuihin tehtäviin liittyvät johtamis-, viestintä-, huolto- ja muut tukitoiminnat.

Vastaamme pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta, kun tulipalo, muu onnettomuus tai niiden uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tai pelastamiseksi eivätkä toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi joutuneen omin toimin hoidettavissa tai kuulu muun viranomaisen tai organisaation vastuulle.

Pelastustoimintapalveluissa toimintamme jakaantuu kolmeen yksikköön: valmius, suunnittelu ja osaaminen:

Suunnitteluyksikössä tehdään tarvittava määrittely- ja suunnitetyö valmiusyksikön toiminnalle.

Osaamisen yksikkö huolehtii koko henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvistä asioista.

Valmiusyksikkö huolehtii pelastustoimintaan liittyvät palvelut koko maakunnan osalta.

Varautuminen kuuluu strategisiin palveluihin, mutta työnjohdollinen ohjaus on pelastustoimintapalveluissa.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pelastustoimi.fi

Pelastustoiminnan yhteystiedot

Pelastustoimintapalveluiden johto

pelastuspäällikkö Juuso Punnonen
puh. 040 564 2446

Valmiusyksikkö

palopäällikkö Tommi Martikainen
puh. 040 668 3804

Suunnitteluyksikkö

palopäällikkö Esa Viiru
puh. 0400 719 755

Osaamisyksikkö

palopäällikkö Heikki Liimatainen
puh. 0400 782 255

Varautumisen yksikkö

valmiuspäällikkö Tuomas Pylkkänen
puh. 040 351 4070