Hyppää sisältöön

Pelastus- ja turvallisuuspalvelut -toimiala vastaa pelastus- ja turvallisuuspalveluiden tuottamisesta Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisassa. Turvallisuuspalvelujen tehtävänä on huolehtia yhteistyössä muiden Eloisan toimialojen kanssa hyvinvointialueen oman organisaation riskienhallinnasta, valmiudesta ja varautumisesta, huoltovarmuudesta, organisaatioturvallisuudesta sekä turvallisuus- ja kriisiviestinnästä. Turvallisuuspalveluihin kuuluu myös asiakas- ja potilasturvallisuus sekä työturvallisuus.

Turvallisuustoimintamme kattaa kaikki Eloisan toiminnot niin toimipisteissä kuin tietoverkossa. Toiminnan tavoitteena on tunnistaa, ennaltaehkäistä, reagoida ja torjua hyvinvointialueen organisaatioon, henkilöstöön, asiakkaisiin ja asukkaisiin kohdistuvia turvallisuusriskejä sekä tukea toipumista onnettomuus- ja häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Turvallisuuspalvelumme muodostuvat näistä:

  • riskienhallinta
  • valmius, varautuminen ja huoltovarmuus
  • organisaatioturvallisuus
  • turvallisuus- ja kriisiviestintä
  • työturvallisuus
  • potilas- ja asiakasturvallisuus.

Turvallisuuspalvelut / Etelä-Savon hyvinvointialue

Jari Smedberg
Turvallisuuspäällikkö
044 417 3472

Sonja Mehtonen
Asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö
040 359 8264

Teemu Matilainen
Työsuojelupäällikkö
040 359 9424

Seppo Hujanen
Turvallisuusasiantuntija
044 351 4500

Jari Kalin
Turvallisuusasiantuntija
044 794 3690

Pietari Perkinen
Turvallisuusasiantuntija
044 351 2572

Petri Suvimaa
Työsuojeluvaltuutettu (pelastuslaitos)
040 186 7134