Hyppää sisältöön

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnalla tarkoitetaan onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa paloasemien henkilöstön suorittamia kiireellisiä pelastustehtäviä.

Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on pienentää onnettomuuden todennäköisyyttä ja ennalta varautumalla vähentää onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja.

Varautuminen

Pelastuslaitoksilla on tärkeä rooli varautumisessa erilaisiin suuronnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin. Pelastusviranomaiset toimivat yleisjohtajina esimerkiksi myrskyjen ja tulvien aiheuttamissa pelastustilanteissa ja tukevat tarvittaessa muita viranomaisia niiden toiminnassa.

Turvallisuusviestintä

(Kehitteillä) Pelastuslaitos pyrkii lisäämään ihmisten valmiuksia ehkäistä onnettomuuksia sekä kykyä toimia onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi pelastuslaitos toteuttaa turvallisuusviestintää. Turvallisuusviestintä sisältää esimerkiksi koulutusta, kampanjoita, mediaviestintää sekä neuvontaa puhelimitse ja sosiaalisessa mediassa.

Turvallisuuskoulutus

(Kehitteillä) Pelastuslaitos neuvoo ja kouluttaa ihmisiä turvallisuustiedoissa ja –taidoissa. Turvallisuuskoulutuksen tarkoituksena on ohjata ihmisiä arvioimaan riskejä ja toimimaan oikein onnettomuus- ja vaaratilanteissa.

Tilannekeskus

(Kehitteillä) Tilannekeskus ylläpitää jatkuvaa turvallisuustilannekuvaa (24/7) Satakunnan hyvinvointialueella.

Vapaaehtoistoiminta

(Kehitteillä) Pelastustoimen henkilöstö koostuu päätoimisista ja sivutoimisista henkilöistä. Satakunnassa on noin 900 sivutoimista pelastustyöntekijöitä, joilla on harrastuksena pelastustoiminta. Onnettomuustilanteessa heidät hälytetään tarvittaessa mukaan pelastustoimintaan.

Valmiussuunnittelu

(Kehitteillä) Pelastuslaitos tukee kuntia valmiussuunnittelussa ja väestönsuojeluun varautumisessa. Kuntien valmiussuunnittelu tähtää siihen, että kunnan eri perustehtävät pystytään hoitamaan kaikissa turvallisuustilanteissa niin hyvin kuin mahdollista.

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

(Kehitteillä) Pelastuslaitos laatii ulkoisen pelastussuunnitelman yhdessä toiminnanharjoittajien kanssa erityistä vaaraa aiheuttavista kohteista, jotka on määritelty pelastuslaissa. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on ohjata toimintaa mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa.

Palveluhinnasto

(Kehitteillä) Pelastuslaitos voi periä maksun esimerkiksi valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen tai muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta tai paloilmoittimen toistuvasta erheellisestä toiminnasta aiheutuvasta tehtävästä. Perittävien maksujen suuruudesta päättää alueen pelastustoimi.

Palvelualuekartta

(Kehitteillä) Satakunnan pelastuslaitos palvelee seuraavalla alueella:

Eura, Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä, Ulvila.

Palvelualuekartasta voit nähdä pelastusasemien sijainnit sekä lähtövalmiuden.