Hyppää sisältöön

Pelastustoimen visio tähtää siihen, että vuonna 2025 suomalaisessa yhteiskunnassa jokainen kansalainen ja yhteisö kantaa vastuuta arjen turvallisuudesta ja osaa ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja tapaturmia kotona, töissä ja vapaa-ajalla. Lisäksi meillä kaikilla on hyvät valmiudet toimia vaara- ja onnettomuustilanteissa. Vision toteuttamiseen pelastustoimi tarvitsee osaavan ja motivoituneen henkilöstön sekä hyvän kumppanuusverkoston, jotta pystymme tehokkaasti ehkäisemään turvallisuuteen kohdistuvia uhkia ja tuottamaan asukkaiden tarpeita vastaavia korkealaatuisia ja kustannustehokkaita palveluja.

Pelastustoimen kansalliset tavoitteet

Pelastustoimella on jatkuvaan analyysiin perustuva kokonaiskuva yhteiskunnan riskeistä.

Sekä riskejä vastaavat valmiudet.

Pelastustoimi on siviilivalmiuden vahva yhteensovittaja ja luotettu yhteistyökumppani.

Pelastustoimella on yhdenmukaiset palvelut koko maassa.

Pelastustoimi jakaa tietoisuutta ja vastuuta omasta turvallisuudesta

Pelastustoimi kehittää aktiivisesti omia toimintamenetelmiään

Kaiken tämän takana on hyvinvoiva henkilöstö.