Hyppää sisältöön

Valtakunnalliset strategiset tavoitteet pelastustoimen järjestämiselle vuosille 2023–2026

Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset strategiset tavoitteet kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita sekä onnettomuus- tai muita uhkia vastaavan laadukkaan ja kustannusvaikuttavan pelastustoimen järjestämiselle.

  1. Pelastustoimen palvelutaso toteutuu yhdenvertaisesti ja laadukkaasti sekä valtakunnallisesti että alueellisesti
  2. Pelastustoimen henkilöstöresurssit ovat riittävät ja henkilöstö on osaavaa sekä hyvinvoivaa
  3. Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty riskiperusteisesti, yhdenmukaisesti ja vaikuttavasti
  4. Pelastustoimella on välitön kyky toimia suunnitellusti kaikissa turvallisuustilanteissa, ja se säilyy turvallisuuden lähipalveluna
  5. Pelastustoimen alueellinen ja valtakunnallinen valmius sekä varautuminen mahdollistavat väestön suojaamisen kaikissa olosuhteissa
  6. Pelastustoimen kansainvälinen toiminta on aktiivista, suunnitelmallista ja kytkeytyy pelastustoimen kansallisiin rakenteisiin
  7. Pelastustoimen palvelujen ja tehtävien valtakunnallinen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen perustuvat tiedolla johtamiseen sekä yhtenäiseen tiedonhallintaan
  8. Pelastustoimen investoinnit tukevat palvelutuotannon vaikuttavuutta
  9. Pelastustoimen hallinto- ja ohjausjärjestelmä on selkeä

Lue lisää

Valtakunnalliset strategiset tavoitteet pelastustoimen järjestämiselle vuosille 2023–2026, Sisäministeriön julkaisuja : 2023:1

Pelastustoimen valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toimintasuunnitelma 2023 - 2026