Hyppää sisältöön

Pelastustoiminta Keski-Suomessa on laaja ja moniosainen kokonaisuus

Keski-Suomen pelastuslaitoksen paloasemat ovat toimintavalmiudessa vuorokauden jokaisena hetkenä ympäri vuoden. Pelastusalan ammattilaiset ja sopimushenkilöstö tarjoavat laadukasta ja tehokasta apua kaikissa onnettomuustilanteissa, yhteensä tehtäviä ollen Keski-Suomessa yhteensä n. 4 5005 000 vuosittain. Yleisimpiä tehtävälajeja ovat liikenneonnettomuudet, automaattiset paloilmoitinhälytykset ja muut tarkastustehtävät, ensivastetehtävät sekä vahingontorjuntatehtävät. 

Pelastustoiminnan päätavoite on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta, ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää näin sen seurauksia. Pelastustoimintaan kuuluvat myös tehtäviin liittyvät tukitoiminnot, kuten johtaminen, viestintä ja huolto. Pelastustoiminta on laaja ja moniosainen kokonaisuus osaamista, koulutusta, turvallisuusviestintää, varautumista sekä yhteistoimintaa kansalaisten ja viranomaisten kanssa. 

Keski-Suomen pelastuslaitoksen paloasemaverkostoon kuuluu 45 paloasemaa, joissa työskentelee noin 300 päätoimista henkilöä ja noin 900 sopimushenkilöä sivutoimisesti. Näistä paloasemista viisi on välittömässä lähtövalmiudessa ja loput hälytysvalmiudessa. 

Keski-Suomen pelastuslaitoksen toiminta-alueella on vilkkaasti liikennöityjä valtateitä, lentokenttä, runsaasti vesistöjä, tapahtumakeskuksia ja suuria yleisötapahtumia sekä pelastustoimen kannalta huomioitavaa teollisuutta.

Tilanne- ja johtokeskus ylläpitää alueellista tilannekuvaa

Keski-Suomen pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskus ylläpitää pelastustoimen tilannekuvaa ja palvelee johtamisen tukitoiminnoista ympärivuorokautisesti. Tilanne- ja johtokeskuksen päivystävän palomestarin (pelastusviranomainen) tavoittaa puhelinnumerosta 050 054 2112.

Tilanne- ja johtokeskuksen tehtävät:

  • pelastustoimintaa palvelevan tilannekuvan ylläpito yleisestä turvallisuustilanteesta seuraamalla aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia
  • pelastustoiminnan johto- ja tukitoiminnot, häiriötilanteisiin varautuminen etupainotteisesti
  • pelastustoiminnan onnettomuus- ja vaaratiedottaminen
  • Keski-Suomen kuntien valmiustoiminnan sekä onnettomuus- ja häiriötilanteiden tukeminen
  • viranomaisyhteistyö.