Hyppää sisältöön

Tapahtumien järjestäjille

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma tietyissä tapauksissa. Vaatimus koskee tapahtumia, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn (kuten tuliesitys tai tehosteita) vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi hyvinvointialueen pelastusviranomaiselle.

Ohje: Tutustu alla oleviin ohjeisiin ja suunnitelmiin. Laadi suunnitelma tai tee ilmoitus, ja laita se sähköpostilla osoitteeseen tapahtumat.pelastuslaitos@omahame.fi Jos tarvitset opastusta, ota ajoissa yhteyttä laittamalla viestiä kyseiseen sähköpostiin tai soittamalla onnettomuuksien ehkäisy ja varautuminen -tulosalueen riskienhallinnan asiantuntijoille.

Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitteluun (pdf)
Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman mallipohja
Pyrotekniset tehosteet yleisötapahtumassa (pdf)
Ilmoitus tuliesityksestä
Ilmoitus tehosteiden käytöstä
Ensiapusuunnitelma (tulostettava lomakepohja)

Kiinnitysohje, tapahtumissa käytettävät kevyet, pika- ja pop up -teltat

Tilapäismajoitus

Tilapäinen majoittuminen tarkoittaa lyhytaikaista majoittumista tiloissa, joita ei ole hyväksytty voimassa olevassa rakennusluvassa yöpymis- tai majoituskäyttöön. Tilapäismajoitus tällaisissa tiloissa on mahdollista, mikäli majoittumisen turvallisuusjärjestelyt ovat kunnossa ja alueen pelastusviranomainen on arvioinut pelastussuunnitelman.

Ohje: Lue alla oleva ohje ja toimi sen mukaisesti. Laadi pelastuslaitokselle ilmoitus tilapäismajoituksesta oheisella lomakkeella. Jos tarvitset opastusta, laita sähköpostia tapahtumat.pelastuslaitos@omahame.fi tai soita onnettomuuksien ehkäisy ja varautuminen -tulosalueen riskienhallinnan asiantuntijoille.

Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa (pdf)

Ilmoitus tilapäismajoituksesta

Ilmoitus ilmeisestä palovaarasta ja muusta onnettomuusriskistä

Oheisella sähköisellä lomakkeella voi tehdä pelastuslain 379/2011 42 §:n mukaisen ilmoituksen. Ilmoitustietojen avulla on tarkoitus ennaltaehkäistä onnettomuuksia.

Ilmoitus ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä

Asuintalo

Asuintaloissa kirjallinen pelastussuunnitelma tulee tehdä vähintään kolmen asuinhuoneiston rakennuksiin. Pelastussuunnitelman laatimisesta ja siitä viestinnästä asukkaille vastaa asuintalon hallitus. Hallituksen tehtävä on myös varmistaa, että turvallisuuden parantamiseksi tehtävät toimenpiteet tulevat tehdyksi.

Pientalon paloturvallisuusopas (pdf)
Rivitalon paloturvallisuusopas (pdf)
Kerrostalon paloturvallisuusopas (pdf)
Talon turvallisuusohje ilmoitustaululle (pdf)
Taloyhtiön pelastussuunnitelma (linkki Spek:n sivuille)
Kiinteistön tulvaturvallisuusopas (pdf)

Pelastussuunnitelma laaditaan asukkaiden avuksi ja hyödyksi. Pelastussuunnitelmaa tai sen yhteenvetoa ei tarvitse toimittaa pelastusviranomaiselle. 

Tulentekoilmoitus

Kulotuksesta ja merkittävästi savua muodostavista avotulista on aina tehtävä ilmoitus alueen pelastusviranomaiselle. Muusta avotulesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Tulentekoon tarvitaan aina maanomistajan lupa. Varmista kunnan ympäristösuojeluviranomaiselta mahdolliset rajoitukset. Neuvoa voit kysellä pelastuslaitoksen päivystysnumeroista.

Tulentekoilmoitus

Poistumisturvallisuus

Poistumisturvallisuusselvityksen laatimisopas (pdf)
Poistumisturvallisuusselvityksen A-osa (pdf, tulostettava ja skannattava versio)
Poistumisturvallisuusselvityksen B-osa (pdf, tulostettava ja skannattava versio)