Hyppää sisältöön

Kymenlaakson pelastuslaitos laatii lausunnot eri yhteistyöviranomaisten esittämiin lausuntopyyntöihin Kymenlaakson alueen rakennetun ympäristön hankkeiden osalta, kuten muun muassa kaavoitus-, ympäristölupa-, kemikaalilupa- ja rakennushankkeissa. Pelastusviranomaisen suorittaman tarkastuksen tarve esimerkiksi ennen rakennuksen käyttöönottoa arvioidaan yhdessä lausuntoa pyytäneen viranomaisen kanssa. 

Tämän lisäksi pelastuslaitoksen asiantuntijat tarjoavat suunnittelu- ja rakennusvaiheessa ohjeistusta sekä neuvontaa rakennushankkeeseen ryhtyville toiminnanharjoittajille ja yksityishenkilöille paloturvallisuuden sekä pelastus- ja sammutustoiminnan edellytyksien huomioimiseksi. Suosittelemme olemaan yhteydessä ensisijaisesti meidän asiakaspalveluun sähköpostilla (pelastuslaitos@kymenhva.fi) tai puhelimitse (p. 05 23161), josta asianne ohjataan oikealle pelastusviranomaiselle käsiteltäväksi.