Hyppää sisältöön

Ilotulitteiden lupahaku- ja ilmoitusmenettely

Kuluttajailotulitteet (kaupasta saatavat ilotulitteet)

Ilotulitus ilman erillistä ilmoitusta on sallittu 31.12. klo 18:00 - 1.1. klo 02:00.

Muina aikoina ilotulitteiden käytöstä tulee etukäteen ilmoittaa pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen tekee ilmoituksen perusteella asiasta päätöksen, jossa voidaan asettaa käytölle tarpeellisia ehtoja tai kieltää ilotulitteiden käyttö, jos siitä aiheutuu erityistä vaaraa.

Pelastusviranomaisen tulee päätöksessään ottaa huomioon eri kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä esitetyt kellonajat, koska ilotulitus aiheuttaa ympäristöön melua. Ilotulituksen järjestäjän on tiedotettava ympäristön asukkaita sillä alueella, jolla ilotulituksen arvioidaan aiheuttavan häiriötä. Tiedotus voidaan toteuttaa esimerkiksi postilaatikoihin jaettavalla tiedotteella.

Lupa ilotulitteiden yksityiselle käytölle myönnetään seuraavasti:

  • Ilotulituksen tulee loppua ennen klo 22:00
  • Mikäli käytetään vain erittäin vähän ääntä tuottavia ilotulitteita (halkaisijaltaan   enintään 100 mm tai meluisuudeltaan niitä vastaavat ilotulitteet), tulee ilotulituksen loppua ennen klo 24:00.
  • Ilotulituksen saa aloittaa kaikkina viikonpäivinä klo 12:00. Tätä aikaisempi aloitusaika harkitaan tapauskohtaisesti.

Kuntakohtaista käyttöaikojen listaa päivitetään!

Lomake palautetaan

  • sähköisesti Ilmoitus ilotulituksesta
  • tai postitse osoitteeseen: Pohjois-Savon pelastuslaitos, päivystävä palotarkastaja, Neulamäentie 2A, 70700 Kuopio. 

Ilmoitus on jätettävä vähintään 5 päivää ennen ilotulitusta. Ilotulituksen järjestäminen edellyttää maanomistajan lupaa. Päätös toimitetaan ilmoittajalle joko sähköpostitse tai postitse.

Ammattimaiset ilotulitteet (ilotulitusnäytökset)

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettava Itä-Suomen poliisilaitokselle vähintään 14 vrk ennen näytöksen järjestämistä.

Poliisi voi asettaa näytöksen järjestämiselle ilotulitteiden turvallisen käsittelyn ja yleisen turvallisuuden kannalta tarpeellisia ehtoja ja rajoituksia. Poliisi voi kieltää näytöksen järjestämisen, jos ilotulitteiden turvallisen käsittelyn ja yleisen turvallisuuden kannalta riittävät vaatimukset eivät täyty.

Ilotulitusnäytösilmoituksesta tulee käydä ilmi näytöksen paikka, tarkka ajankohta ja millaisia ilotulitteita näytöksessä aiotaan käyttää (lentokorkeus, äänen voimakkuus), varotoimenpiteet ongelmien ehkäisemiseksi sekä käyttäjien henkilötiedot. Ilmoituksesta on syytä käydä ilmi miten ympäristöä on suunniteltu tiedotettavan mahdollisesta häiriöstä.

Hyväksytyt ajankohdat ilotulitusnäytöksille:

  • Uusi vuosi 31.12. klo 18:00 - 1.1. klo 02:00.
  • Muina aikoina ilotulituksen saa aloittaa klo 12 ja sen tulee loppua ennen klo 22:00. Muita kellonaikoja harkitaan tapauskohtaisesti.
  • Mikäli käytetään vain erittäin vähän ääntä tuottavia ilotulitteita (halkaisijaltaan enintään 100 mm tai meluisuudeltaan niitä vastaavat ilotulitteet), tulee ilotulituksen loppua ennen klo 24:00.

Kuntakohtaista käyttöaikojen listaa päivitetään.

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä tulee tehdä viimeistään kuukausi ennen kaupan aloittamista.

Mikäli myynnin järjestelyt eivät ole muuttuneet edelliseen vuoteen verrattuna voidaan hyväksyä suppea ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista. Lisäksi tarvitaan räjähdekaupan vastuuhenkilön kirjallinen suostumus tehtävän vastaanottamiseen.

Jos vastaava hoitaja tai järjestelyt ovat muuttuneet, tarvitaan täydellinen ilmoitus liitteineen.

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista (laaja)

Ilmoituksen johdosta tehtävässä pelastusviranomaisen päätöksessä voidaan asettaa toiminnalle ehtoja. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alueella kaikki myyntipisteet tarkastetaan myynnin aikana. Päätöksestä ja tarkastuksesta peritään vahvistetun taksan mukaiset maksut.

Ilmoitus tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen:

palotarkastaja@pshyvinvointialue.fi tai Pohjois-Savon pelastuslaitos, päivystävä palotarkastaja, Volttikatu 1A, 70700 Kuopio.