Hyppää sisältöön

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen visio on, että Helsinki on maailman turvallisin kaupunki. Laitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa turvallisuutta ja auttaa hädän hetkellä.
Pelastuslaitoksen strategia ulottuu vuoteen 2025, ja se pohjautuu toimintaympäristöanalyysiin ja Helsingin kaupungin strategiaan. Strategisille tavoitteille on määritelty tarkemmat toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan säännöllisin väliajoin.

Yhteiskunta muuttuu – ja pelastuslaitos sen mukana

 • Väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvu haastavat palvelutuotantoa.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus tarjoaa mahdollisuuksia ja kannustaa meitä uudistumaan.
 • Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on haaste, joka koskettaa vahvasti myös Helsingin kaupungin pelastuslaitosta.
 • Teknologian kehitys muuttaa turvallisuusympäristöä ja vaatii pelastuslaitokselta uudenlaista osaamista.
 • Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen sopeutuminen vaativat välittömiä toimia.

Tavoitteena maailman turvallisin kaupunki

Helsingin kaupungin pelastuslaitos vastaa kasvavan, väestöltään ikääntyvän ja moninaistuvan kaupungin tarpeisiin.
Ennakoimme ja varaudumme ilmastonmuutoksen ja muiden merkittävien muutosvoimien aiheuttamiin vaikutuksiin.
Olemme pääkaupungin paras ensihoidon palveluntuottaja. Toimintamme on asiakaslähtöistä, kaupunkilaisille näkyvää ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa.

Tuotamme turvallisuutta ja autamme hädän hetkellä

Tehtävämme on tuottaa turvallisuutta vähentämällä onnettomuuksia ja niiden vaikutuksia. Välitämme ihmisistä, vahvistamme turvallisuuden tunnetta ja autamme hädän hetkellä.
Opastamme ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä omatoimiseen varautumiseen. Turvaamme kaupungin toimintaa kaikissa tilanteissa.

Strategiset tavoitteet

 • Kehitämme pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun saatavuutta siten, että kasvavan ja kehittyvän pääkaupungin tarpeet ja palvelutasolle asetetut vaatimukset täyttyvät.
 • Vähennämme ensihoitopalvelulle kuulumattomia tehtäviä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
 • Ehkäisemme onnettomuuksia asiakaslähtöisesti ja teemme onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvistä palveluistamme sujuvampia.
 • Päivitämme kaupunkitasoisen väestönsuojeluun varautumisen vastaamaan tunnistettuihin uhkakuviin ja tarpeisiin.
 • Kehitämme rooliamme Suomen pelastustoimen alueellisena keskuksena.
 • Kehitämme tiedolla johtamista ja analytiikkaa vastaamaan uudistuvan pelastustoimen ja pelastuslaitoksen vaatimuksia.
 • Kehitämme henkilöstön osaamista pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti, jotta voimme vastata muuttuviin asiakastarpeisiin ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.
 • Vahvistamme työnantajakuvaamme varmistaaksemme henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden.
 • Hyödynnämme digitalisaatiota ja uusia teknologioita tehdäksemme palveluistamme entistäkin vaikuttavampia ja asiakaslähtöisempiä.
 • Kehitämme ruotsin- ja muunkielisiä palvelujamme edistääksemme yhdenvertaisia palveluja Helsingin monikulttuurisessa toimintaympäristössä.
 • Olemme aktiivisia luodaksemme Helsingissä ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.
 • Nostamme tuottavuutta yksilöllistä suoritusta ja ryhmäsuoritusta palkitsemalla.