Hyppää sisältöön

Ilmoitukset ja ohjeet

Yleisötapahtumat

Opas pelastussunnitelman laadintaan (iso tapahtuma)
Opas pelastussuunnitelman laadintaan (pieni tapahtuma)
Mallipohja: pienen tapahtuman pelastussuunnitelma
Ensiapusuunnitelma

Asunnot ja tilapäismajoitus

llmoitus palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä (ns. paloriski-ilmoitus)
Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa (pdf)
Ilmoitus tilapäismajoituksesta

Pientalon paloturvallisuusopas (pdf)
Pientaloasujan paloturvallisuuden itsearviointilomake ​​​​​(pdf)

Ilotulitteet, tehosteet ja tulenteko

Ilmoitus ilotulituksesta
Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista (suppea)
Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista (laaja)
Ilmoitus tehosteiden käytöstä
Ilmoitus tuliesityksestä
Tulentekoilmoitus

Kemikaalit

Ilmoitus kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
Liite kemikaali-ilmoitukseen (taulukko)
Kemikaalien suhdelukulaskenta (TUKES)

Palavat nesteet ja kaasut

Palavien nesteiden ja kaasujen säilytys
Jakeluasemaopas ja asemanhoitajan tarkastuslista
Pelastusviranomaisen jakeluaseman tarkastuslista


Rakennusten turvallisuus

Pelastussuunnitelmat

Esimerkki riskinarviointilomakeesta (SPEK)
Maatilan pelastussuunnitelma
Yrityksen ja laitoksen pelastussuunnitelma ja toimintaohjeet

Automaattiset paloilmoittimet

Kohdekorttilomake (doc, ladattava)
Ohje kohdekortin täyttämiseen (pdf)
​​​​​​​Yleisohje kohdekortista ja -kartasta (pdf)

Ohje paloilmoittimen ja sprinklerin tilapäisestä irtikytkennästä
​​​​​​​Ohje erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi​​​


Alueelliset ohjeet

Ohjeet ovat voimassa Helsingin ja Uudenmaan alueen pelastuslaitosten alueella.

Alkusammutuskalusto-ohje
​​​​​Ohje suurten työmaiden parakkien ja parakkikokonaisuuksien paloturvallisuudesta
Ohje VIRVEn suunnittelusta ja asentamisesta uudisrakentamisen yhteydessä
Pelastustien suunnittelu- ja toteutusohje


 

Lisätietoa

Päivystävä palotarkastaja
puh. 040 631 2916 (vain puhelut)
arkisin klo 9–14.30
palotarkastaja@porvoo.fi