Hyppää sisältöön

Ilmoitukset ja ohjeet

Yleisötapahtumat

Opas ison tapahtuman pelastussunnitelman laadintaan (pdf)
Opas pienen tapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan (pdf)
Mallipohja: pienen tapahtuman pelastussuunnitelma (Word)
Ensiapusuunnitelma

Asunnot ja tilapäismajoitus

llmoitus palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä (ns. paloriski-ilmoitus)
Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa (pdf)
Ilmoitus tilapäismajoituksesta

Pientalon paloturvallisuusopas (pdf)
Pientaloasujan paloturvallisuuden itsearviointilomake ​​​​​(pdf)

Ilotulitteet, tehosteet ja tulenteko

Ilmoitus ilotulituksesta
Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista (suppea)
Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista (laaja)
Ilmoitus tehosteiden käytöstä
Ilmoitus tuliesityksestä
Tulentekoilmoitus

Vanhassa Porvoossa ilotulitteiden ampuminen on kielletty kartalla näkyvällä alueella:

Kemikaalit

Ilmoitus kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
Liite kemikaali-ilmoitukseen (taulukko)
Kemikaalien suhdelukulaskenta (TUKES)

Palavat nesteet ja kaasut

Palavien nesteiden ja kaasujen säilytys
Jakeluasemaopas ja asemanhoitajan tarkastuslista
Pelastusviranomaisen jakeluaseman tarkastuslista


Rakennusten turvallisuus

Pelastussuunnitelmat

Esimerkki riskinarviointilomakkeesta (SPEK)
Maatilan pelastussuunnitelma
Yrityksen ja laitoksen pelastussuunnitelma ja toimintaohjeet

Poistumisturvallisuus

Opas poistumisturvallisuusselvityksen laadintaan (SPEK)

Poistumisturvallisuusselvitys (A-osa)
Poistumisturvallisuusselvitys (B-osa)

Automaattiset paloilmoittimet

Kohdekorttilomake (doc, ladattava)
Ohje kohdekortin täyttämiseen (pdf)
Yleisohje kohdekortista ja -kartasta (pdf)

Ohje paloilmoittimen ja sprinklerin tilapäisestä irtikytkennästä
Ohje erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi​​​


Alueelliset ohjeet

Ohjeet ovat voimassa Helsingin ja Uudenmaan alueen pelastuslaitosten alueella.

Alkusammutuskalusto-ohje
​​​​​Ohje suurten työmaiden parakkien ja parakkikokonaisuuksien paloturvallisuudesta
Ohje VIRVEn suunnittelusta ja asentamisesta uudisrakentamisen yhteydessä
Pelastustien suunnittelu- ja toteutusohje


Lomakkeiden palautus

Osa lomakkeista on sähköisiä ja koko pelastustoimelle yhteiset. Ne välittyvät oikealle pelastuslaitokselle automaattisesti kotikuntasi mukaan. Omalle laitteelle ladattavat lomakkeet voit palauttaa sähköpostitse osoitteeseen palotarkastaja.iu@pelastustoimi.fi.


   

Lisätietoa ja lomakkeiden palautus

Päivystävä palotarkastaja
puh. 040 631 2916 (vain puhelut)
arkisin klo 9–14.30
palotarkastaja.iu@pelastustoimi.fi

Anna palautetta