Hyppää sisältöön

Ilmoitukset ja ohjeet

 

Yleisötapahtumat

Opas pelastussunnitelman laadintaan (iso tapahtuma)
Opas pelastussuunnitelman laadintaan (pieni tapahtuma)
Mallipohja: pienen tapahtuman pelastussuunnitelma
Ensiapusuunnitelma

Asunnot ja tilapäismajoitus

llmoitus palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä (ns. paloriski-ilmoitus)
Ohje tilapäismajoituksen järjestämisestä
Ilmoitus tilapäismajoituksesta

Ilotulitteet, tehosteet ja tulenteko

Ilmoitus ilotulituksesta
Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista (suppea)
Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista (laaja)
Ilmoitus tehosteiden käytöstä
Ilmoitus tuliesityksestä
Tulentekoilmoitus

Kemikaalit

Ilmoitus kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
Liite kemikaali-ilmoitukseen (taulukko)
Kemikaalien suhdelukulaskenta (TUKES)

Palavat nesteet ja kaasut

Palavien nesteiden ja kaasujen säilytys
Jakeluasemaopas ja asemanhoitajan tarkastuslista
Pelastusviranomaisen jakeluaseman tarkastuslista


Rakennusten turvallisuus

Pientalon paloturvallisuusopas
Itsearviointilomake

Pelastussuunnitelmat

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta (sisäasianministeriön ohje)
Esimerkki riskinarviointilomakeesta (SPEK)
Maatilan pelastussuunnitelma
Yrityksen ja laitoksen pelastussuunnitelma ja toimintaohjeet
Poistumisturvallisuusselvityslomake (PDF, lataa omalle koneelle)


Alueelliset ohjeet

Ohjeet ovat voimassa Helsingin ja Uudenmaan alueen pelastuslaitosten alueella.

Alkusammutuskalusto-ohje
Ohje erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi
Ohje paloilmoittimen ja sprinklerin tilapäisestä irtikytkennästä
Ohje suurten työmaiden parakkien ja parakkikokonaisuuksien paloturvallisuudesta
Ohje VIRVEn suunnittelusta ja asentamisesta uudisrakentamisen yhteydessä
Pelastustien suunnittelu- ja toteutusohje


 

Lisätietoa

Päivystävä palotarkastaja
puh. 040 631 2916 (vain puhelut)
arkisin klo 9–14.30
[email protected]