Hyppää sisältöön

Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia työtehtäviä ja ne tulee aina tehdä turvallisuutta ja tulityöstä annettuja määräyksiä noudattaen.

Tulityössä syntyy kipinöitä, käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja tällöin ne aina aiheuttavat tulipalovaaran. Tällaisia työsuoritteita tehdään esim. katto- ja vedeneristystöiden yhteydessä, jolloin mm. kuivataan liekillä tai kuumalla ilmalla kiinnitysalustaa, kummennetaan bitumia tai kermieristystä.

Osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa on vakituisten tulityöpisteiden valvonta palotarkastusten yhteydessä. Lisäksi pelastusviranomainen antaa ohjausta ja neuvontaa tulitöitä koskien. 

Standardit sekä vakuutusyhtiön ohjeet sisältävät opastusta tulitöitä tekeville sekä valvoville henkilöille ja niissä on määritelty tulitöissä tarvittavat turvatoimet, esimerkiksi tulityökorttikokonaisuus.

Lisätiedot: 

Päivystävä palotarkastaja, 044 - 718 8199 (ma 8.30-10.30 ja ke 8.30-10.30)
palotarkastaja@pshyvinvointialue.fi