Hyppää sisältöön

Vuosittain alueellamme tapahtuu noin 8 000 erilaista tilannetta, joista tulee pelastustoiminnalle tehtäviä. Näistä suuri osa on ensivastetehtäviä sekä automaattisen paloilmoittimen tarkistustehtäviä. Liikenneonnettomuuksia sattuu noin 1200 vuodessa ja tulipaloihin lähdemme keskimäärin 800 kertaa vuodessa.

Pelastuslaitoksen alueella asuu noin puoli miljoonaa ihmistä. Keski-Uudenmaan paloasemat sijaitsevat Vantaalla, Hyvinkäällä, Nurmijärvellä, Tuusulassa/Keravalla, Mäntsälässä ja Järvenpäässä. Pornainen kuuluu alueeseemme, mutta siellä ei ole omaa paloasemaa. Lisäksi toimintaamme tukee 30 sopimuspalokuntaa. Teemme yhteistyötä myös naapuripelastuslaitosten kanssa.

Paloasemien sijainnit kartalla (Google Maps).

Toiminta-alueellamme sijaitsee toimintoja ja kohteita, joihin sisältyy suuronnettomuuden riski. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset maantie- ja rautatiekuljetukset, elintarvike- ja energiantuotantolaitokset sekä kansainvälinen Helsinki-Vantaan lentoasema. Osasta kohteista tehdään erikseen niin sanotut ulkoiset pelastussuunnitelmat.

Aluettamme halkoo Kehärata, jossa on yli kahdeksan kilometrin pituinen tunneli. Kehärata on yksi Suomen vilkkaimmin liikennöityjä rataosuuksia. Kehäradalla kulkee arkivuorokaudessa noin 200 junaa ja esimerkiksi lentoaseman juna-asemaa käyttää arkisin noin 8 000 matkustajaa vuorokaudessa.

Toimintavalmius määritellään riskiperusteisesti

Tiedätkö sinä, kuinka kauan ensimmäisellä pelastusyksiköllä kestää saapua luoksesi? Tilanteeseen vaikuttaa muiden onnettomuuksien samanaikaisuus, sää- ja liikenneolosuhteet sekä monet muut seikat.

Pelastuslaitoksemme alue on luokiteltu neljään riskiluokkaan, joista ensimmäisen ja toisen riskiluokan alue saavutetaan keskimäärin alle seitsemässä minuutissa. Neljännen riskiluokan kohteisiin ensimmäinen yksikkömme saapuu noin 10 minuutissa (Palvelutasopäätös 2021–2024). Toimintavalmius on mitoitettu palvelutasopäätöksen mukaiseksi.

Välittömässä lähtövalmiudessa on kahdeksan pelastusyksikköä, kaksi kärkiyksikköä, kolme nostolavayksikköä, yksi raskas raivausyksikkö sekä yksi säiliöauto. Välitön lähtövalmius tarkoittaa sitä, että yksikkö lähtee liikkeelle noin minuutin kuluessa hälytyksen saapumisesta.  Tarvittaessa miehitämme lisää säiliöyksiköitä sekä muita erikoisyksiköitä. Kaikki vakinaiset pelastusyksikkömme kykenevät myös nopeaan vedessä tapahtuvaan pintapelastustoimintaan ja yhdessä yksikössämme on myös vesisukellusvalmius.

Alueellamme on kaksi päivystävää palomestaria, jotka toimivat päivittäisissä tilanteissa ja suuronnettomuuksissa pelastustoiminnan kenttäjohtajina. Toinen palomestareista toimii eteläisellä alueella ja toinen pohjoisella. Päivystävä palopäällikkö on valmiudessa ympäri vuorokauden ja hän toimii suuronnettomuustilanteessa yleisjohtajana pelastustoiminnan johtokeskuksessa Vantaalla.

Yksiköiden ja miehistön määrä kasvaa tarpeen mukaan. Suuronnettomuuksien ja häiriötilanteiden varalta saamme koottua pelastuskomppanian 40 minuutissa koko toiminta-alueelle. Lisää voimavaroja saadaan sopimuspalokunnista, vapaavuorohälytyksien avulla ja naapuripelastuslaitoksilta.

Paloasemillamme on tarkoituksenmukaiset yksiköt

Paloasemamme ja niiden yksiköt on sijoitettu siten, että kykenemme mahdollisimman nopeaan ja tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Alueellamme on kahdeksan välittömässä toimintavalmiudessa olevaa paloasemaa sekä kaksi valmiusasemaa (Klaukkala ja Mittatie), joissa on valmiudessa kärkiyksikkö. Pelastuslaitoksen hallinto sijaitsee Vantaan pelastuskeskuksessa.

Tutustu pelastusyksikköihimme yksiköiden esittelysivulla.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella ei ole erillistä eläinpelastusyksikköä. Hätäkeskuslaitoksen ohjeistus ”Eläin hädässä – milloin soitat 112?” kertoo, milloin eläimenpelastustehtävä kuuluu pelastuslaitokselle.

Pelastustiet on pidettävä vapaana

Pelastusyksiköt pääsevät paikalle vain, jos pelastustiet ovat vapaana. Huolehdithan siitä, että pelastusteille ei pysäköidä tai kasata esteitä. Lisätietoja pelastusteistä.

Yhteistoiminta tuo turvaa ja tehokkuutta

Hädässä naapuri tunnetaan, mutta parasta on ennakoiva yhteistyö. Toimimme yhteistyössä naapuripelastuslaitosten kanssa. Tiivistä yhteistoimintaa on erityisesti Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa (HIKLU-verkosto). Tarvittaessa pelastusyksiköt voidaan hälyttää toisen pelastuslaitoksen alueelle esimerkiksi suuronnettomuustilanteessa.

Teemme tiivistä yhteistyötä myös Hätäkeskuslaitoksen, Poliisin, Rajavartiolaitoksen, sosiaali- ja kriisipäivystyksen, Tullin ja monien muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi vesisukeltajien nopean toimintavalmiuden ylläpitämiseksi tukeudumme tarvittaessa Rajavartiolaitoksen vartiolentolaivueen helikopterikalustoon.

Tarvittaessa osallistumme Helsinki-Vantaan lentoasemalla tapahtuvien ilmaliikenneonnettomuuksien hälytyksiin lentokenttäpalokunnan apuna. Lentokenttäalueella on oma Finavian pelastuspalvelu, jonka operatiivisessa vuorovahvuudessa on noin 8 henkilöä.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla tai sen lähialueella järjestetään vuosittain Search And Rescue (SAR) pelastus- ja viranomaisyhteistyöharjoituksia, joihin osallistumme pelastusviranomaisena. Mukana ovat muun muassa Poliisi, terveysviranomaiset, ensihoito, sairaalat, Finavia ja lentoyhtiöt.

Tilannekeskus päivystää 24/7

Kaikissa turvallisuuteen liittyvissä asioissa voit kysyä neuvoa Tilannekeskuksestamme. Tilannekeskus tukee pelastuslaitoksen toimintaa ja palvelee pelastuslaitoksen asiakkaita.

Tilannekeskus

  • neuvoo, ohjaa ja opastaa alueen asukkaita turvallisuuteen liittyvissä asioissa 24/7 
  • ylläpitää reaaliaikaista tilannekuvaa pelastustoiminnan valmiudesta
  • tukee pelastustoimintaa suorittaen erilaisia tukitoimia onnettomuustehtävissä
  • toimii poikkeustilanteissa johtokeskuksen viestikeskuksena
  • kerää ja luokittelee saamaansa turvallisuustilanteeseen vaikuttavaa tietoa
  • antaa ennakkoilmoituksia, varoituksia ja tiedotuksia pelastustoimialueen kuntien johtajille, toimialapäälliköille ja avainhenkilöille
  • varoittaa tarvittaessa väestöhälyttimillä alueen väestöä sekä
  • pitää yhteyttä muihin viranomaisiin ja YT-tahoihin eri turvallisuustilanteisiin liittyen.

Ohjaamme myös Keski-Uudenmaan pelastustoimialuetta (Vantaa, Tuusula, Nurmijärvi, Kerava, Järvenpää, Hyvinkää, Mäntsälä, Pornainen) koskevat yhteydenottosi niitä käsitteleville viranomaisille.

Onko sinulla kysyttävää? Katso löydätkö vastauksen kysymykseesi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen Usein kysytyt kysymykset -palstalta.


 

Pelastuslaitoksen asiakaspalvelu (24 h)

Tilannekeskus/vaihde  p. 09 41 9140
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Henkilökohtaiset yhteydenotot:
etunimi.sukunimi(at)vakehyva.fi

Päivystävä palotarkastaja

ma, ke, pe klo 9–12  p. 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi