Hyppää sisältöön
Kuva: Kristian Eloluoto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Paloriskiasuntojen tarkastukset

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen alueella ilmoitusperusteisia tarkastuksia hoitavat siihen erikseen nimetyt ja koulutetut palotarkastajat.

Paloriskitiimin tarkastajat tekevät tiivistä yhteistyötä alueen muiden viranomaisten sekä muiden toimijoiden kanssa.

Asumisen ongelmat pyritään kohtaamaan ratkaisukeskeisesti siten, että asukas saa jatkossa tarvitsemansa avun ja tuen.  Tavoitteena on turvallinen asuminen sekä asukkaalle itselleen että muille kiinteistössä asuville. Kiireellisessä hätätilanteessa tehdään ilmoitus hätänumeroon 112.

Paloriskiasuntojen tarkastajat:

Arita Jokinen, Uusikaupunki
044 9073523
arita.jokinen@varha.fi

Eerik Virtanen, Salo
050 4319538
eerik.virtanen@varha.fi

Elena Raitmaa, Turku
044 9073538
elena.raitmaa@varha.fi

Koulutuspyynnöt ja luennoitsijapyynnöt sekä muu neuvonta:
pelastuslaitos.paloriski@varha.fi

Ylimääräisessä palotarkastuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota mm. seuraaviin asioihin:

  • Palokuorman määrä asunnossa.
  • Poistumistiet.
  • Palovaroittimen toimintakunto ja riittävä määrä.
  • Sähkölaitteiden/kytkentöjen turvallisuus.
  • Vaihtoehtoiset lämmitysjärjestelmät ja niiden paloturvallisuus.
  • Asukkaan tuottamuksellinen toiminta.

Tee ilmoitus ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä

Lue lisää:

Ilmoitusvelvollisuus, pelastuslaki (379/2011) 42 §